Artikelen door marc

Wij zoeken hulp

Voor bemensing van de jeugddagen, en bijvoorbeeld kramen zijn wij altijd op zoek naar hulp.   Vind jij het leuk om mensen wat te vertellen over de natuur, en zo een gezellige dag te hebben met anderen die dat ook leuk vinden? dan zijn wij op zoek naar jou.   waarvoor we hulp zoeken is […]

Tweede vogelzang cursus van start

Tweede cursus vogelzang in Kampen van start Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt, nieuwe aanmeldingen komen op de lijst voor de cursus van volgend jaar en krijgen bericht bij eventuele afmeldingen voor de huidige cursus.   In het stadspark in Kampen en in de natuur rondom de stad is het geweldig vogels luisteren. Vanaf […]

uitwisseling met partnerstad Eilat

Uitwisseling met Eilat   Als Natuurvereniging IJsseldelta hebben we weer de uitnodiging gekregen van de stichting uitwisseling Eilat om een uitwisseling te organiseren met deze stad. Onder andere Jan Nap heeft ook eens met deze uitwisseling mee gedaan. Er is plaats voor ongeveer twaalf mensen die mee zouden willen naar Eilat. De reis zal 5 […]

Financieel jaaroverzicht 2022

Debet Balans per 31-12-2022 Credit ING spaarrekening 11.999,70 Eigen Vermogen 9.752,08 ING betaalrekening 890,37 bestemmingsreserve PR 551,69 Kas 31,67 Bestemmingsreserve educatie 2.617,97 totalen 12.921,74 12.921,74 Debet Balans per 31-12-2021 Credit ING spaarrekening 12.999,70 Eigen Vermogen 11.051,17 ING betaalrekening 1.238,40 bestemmingreserve PR 551,69 kas 47,82 Bestemmingsreserve educatie 2.683,06 totalen 14.285,92 14.285,92 saldo van het Eigen Vermogen […]

Jaarverslag 2022 Waterwerkgroep

Jaarverslag waterwerkgroep over 2022     De waterwerkgroep van onze mooie vereniging houdt zich bezig met alle natuur in en om onze wateren. Een groot probleem in deze tijd is dat kinderen te weinig in de natuur actief zijn. Waterdiertjes, vissen en amfibieën vangen en determineren, hebben we georganiseerd bij kinderboerderij Cantecleer en bij een […]

Jaarverslag 2022 Vogelwerkgroep

Jaarverslag Vogelwerkgroep 2022   Algemeen De volgende personen coördineren het werk van de vogelwerkgroep: Anton Wielink, Yvonne Rabe, Nico Goosen, Oscar de Pauw, Marc van der Kolk, Jaap Dekker en Henk de Vos, waarbij zich in 2022 nog voegden Barend Kamphuis en Simon Miske   Zij zijn 5 keer bij elkaar gekomen om te overleggen […]

Jaarverslag 2022 Plantenwerkgroep

2000-regime van kracht is. Onze inzet was om 1 van de 3 wieken bijv. zwart te kleuren en er een stop-systeem op te monteren dat de molen doet stoppen als er aanvliegende vogels worden gedetecteerd. Dit gebeurt in ons omringende landen en op de Noordzee. In ons bezwaarschrift stond dit centraal. De gemeente heeft dit […]