Artikelen door marc

uitwisseling met partnerstad Eilat

Uitwisseling met Eilat   Als Natuurvereniging IJsseldelta hebben we weer de uitnodiging gekregen van de stichting uitwisseling Eilat om een uitwisseling te organiseren met deze stad. Onder andere Jan Nap heeft ook eens met deze uitwisseling mee gedaan. Er is plaats voor ongeveer twaalf mensen die mee zouden willen naar Eilat. De reis zal 5 […]

Financieel jaaroverzicht 2022

Debet Balans per 31-12-2022 Credit ING spaarrekening 11.999,70 Eigen Vermogen 9.752,08 ING betaalrekening 890,37 bestemmingsreserve PR 551,69 Kas 31,67 Bestemmingsreserve educatie 2.617,97 totalen 12.921,74 12.921,74 Debet Balans per 31-12-2021 Credit ING spaarrekening 12.999,70 Eigen Vermogen 11.051,17 ING betaalrekening 1.238,40 bestemmingreserve PR 551,69 kas 47,82 Bestemmingsreserve educatie 2.683,06 totalen 14.285,92 14.285,92 saldo van het Eigen Vermogen […]

Jaarverslag 2022 Waterwerkgroep

Jaarverslag waterwerkgroep over 2022     De waterwerkgroep van onze mooie vereniging houdt zich bezig met alle natuur in en om onze wateren. Een groot probleem in deze tijd is dat kinderen te weinig in de natuur actief zijn. Waterdiertjes, vissen en amfibieën vangen en determineren, hebben we georganiseerd bij kinderboerderij Cantecleer en bij een […]

Jaarverslag 2022 Vogelwerkgroep

Jaarverslag Vogelwerkgroep 2022   Algemeen De volgende personen coördineren het werk van de vogelwerkgroep: Anton Wielink, Yvonne Rabe, Nico Goosen, Oscar de Pauw, Marc van der Kolk, Jaap Dekker en Henk de Vos, waarbij zich in 2022 nog voegden Barend Kamphuis en Simon Miske   Zij zijn 5 keer bij elkaar gekomen om te overleggen […]

Jaarverslag 2022 Plantenwerkgroep

2000-regime van kracht is. Onze inzet was om 1 van de 3 wieken bijv. zwart te kleuren en er een stop-systeem op te monteren dat de molen doet stoppen als er aanvliegende vogels worden gedetecteerd. Dit gebeurt in ons omringende landen en op de Noordzee. In ons bezwaarschrift stond dit centraal. De gemeente heeft dit […]

Jaarverslag 2022 Natuur beschermings werkgroep

Jaarverslag Natuur Beschermings Werkgroep over 2022 Het afgelopen kalenderjaar 2022 heeft de Natuurbeschermingswerkgroep (Nbwg) zich met de volgende zaken bezig gehouden, die natuurlijk allemaal te maken hebben met natuurbescherming. Paviljoen Hanzezicht In 2021 en 2022 heeft de Nbwg zich bezig gehouden met de in 2021 en 2022 verleende (tijdelijke) omgevingsvergunningen aan Paviljoen Hanzezicht, dat is […]

Jaarverslag 2022 Weidevogelwerkgroep

Inleiding   Zoals ieder jaar zijn wij altijd weer opgewekt en vol goede moed om het nieuwe weidevogel seizoen te beginnen. De gedachte om weer tussen de vogels op het veld te zijn, te mijmeren bij een hek, met de kijker naar “avontuur “zoeken dat geeft ons allemaal de nodige energie. Op twitter begint het […]

Jaarverslag 2022 Natuurvereniging IJsseldelta

Jaarverslag Bestuur van de Natuurvereniging IJsseldelta  over 2022        Inleiding Een enkele keer wordt in onderstaand jaarverslag over 2022 ook een gebeurtenis uit 2023 genoemd. Het jaar 2022 werd voor de Natuurvereniging IJsseldelta als vanouds een jaar zonder Corona, met een normale Algemene Ledenvergadering en weer volop excursies en andere activiteiten.   In 2022 is […]