weidevogelwerkgroep IJseldelta

De Weidevogelwerkgroep, ons iets minder bekende familielid

Ieder van ons kent de Polder Dronten achter de Zwartendijk, en de Mastenbroeker polder en het Kampereiland, van oudsher weidevogelgebieden bij uitstek. Velen van ons fietsen er, vogelen er en een enkeling zag vorig jaar de struikrietzanger aan de Stikkenpolderweg. Niet ieder van ons kent de Weidevogelwerkgroep, die deel uitmaakt van onze vereniging. Deze werkgroep monitort het gebied met 50 mensen vanaf het hele vroege voorjaar (februari) tot de herfst. Deze vrijwilligers doen dat op het land van de 170 boerenbedrijven, die hun medewerking verlenen (zie hieronder de kaart met de locaties)

 

Het gaat om een (grote) groep ervaren (weide)vogelaars die minimaal 2 x per week tellen, waarbij ze gebruik maken van 25 camera’s en van weidevogeldrones met warmtebeeldcamera. Ook plaatsen ze pompen voor plas-dras gebiedjes. Verder houden ze de predatiedruk in de gaten en hebben ze oog voor jonge reeën, die zo mooi plat in het gras kunnen gaan liggen en nogal eens kapot werden gemaaid. Ook die worden met de drone opgezocht. De waarnemingsresultaten worden ingevoerd in de Boerenlandvogelmonitor en komen zo terecht bij Sovon en de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Er wordt nauw samen gewerkt met het Collectief NoordWest Overijssel. Wie met een weidevogelaar spreekt. hoort het enthousiasme: bijvoorbeeld dat ook bij steeds meer boeren in het gebied de belangstelling voor weidevogels groeit, dat er dit jaar weer wat stukjes plas-dras zijn bijgekomen en wat voor kick het geeft als de eerste eitjes worden gevonden.

Foto van het eerste eitje dat vorig jaar op 11 maart werd gevonden door Klaas Binnendijk in het Staphorsterveld.

Voor meer feiten over de Weidevogelwerkgroep kan je het jaarverslag over 2023 lezen, dat wordt meegestuurd met de stukken voor de ALV van 21 maart a.s. Of je kan gaan deelnemen aan een excursie, als de werkgroep die organiseert.

Wij zoeken hulp

Voor bemensing van de jeugddagen, en bijvoorbeeld kramen zijn wij altijd op zoek naar hulp.

 

Vind jij het leuk om mensen wat te vertellen over de natuur, en zo een gezellige dag te hebben met anderen die dat ook leuk vinden?

dan zijn wij op zoek naar jou.

 

waarvoor we hulp zoeken is oa.

-jeugdclub

-bemensing op kramen tijdens full collor bijvoorbeeld

-opruimdagen (afval opruimen langs bijvoorbeeld de IJssel)

 

lijkt jou dit wat?  laat het ons dan weten via de mail.

Tweede vogelzang cursus van start

Tweede cursus vogelzang in Kampen van start

Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt, nieuwe aanmeldingen komen op de lijst voor de cursus van volgend jaar en krijgen bericht bij eventuele afmeldingen voor de huidige cursus.

 

In het stadspark in Kampen en in de natuur rondom de stad is het geweldig vogels luisteren. Vanaf maart beginnen de vogels te zingen, maar vaak weet je niet precies wat je hoort. Dat kan je leren van de tweede vogelzangcursus die op 2 maart 2024 van start gaat in het stadspark.

 

Op zaterdag 2 maart (9.30 uur) gaan enkele enthousiaste gidsen van Natuurvereniging IJsseldelta met cursisten op pad om vogels aan hun zang te leren herkennen.  Als je eenmaal weet wat je hoort, dan herken je steeds meer verschillende soorten. Het begint bij het herkennen van de roodborst, de winterkoning en de koolmees. Maar als snel herken je de boomkruiper, de zanglijster en de steenuil. Of hoor je in de rietkragen rondom Kampen de snor en de rietzanger. En als je een kijker meeneemt, en je ziet ze, dan ga je ze ook ze ook herkennen aan hun ‘verenkleed’. De eerste geïnteresseerden hebben zich al  opgegeven.

De kosten bedragen €15,- voor leden en €25,- voor niet-leden.

Data: 2,16,30 maart, 13 en 26 april, 11 en 25 mei.

 

Hieronder een foto van de deelnemers van de cursus in 2023 bij de Bypassdijk.