Weidevogelbeschermingswerkgroep

Focus1, de Stadszender van Zwolle

Zwolle / Kampen – Er zijn plannen om in de Mastenbroekerpolder 10 windmolens neer te zetten. ‘Dat zou desastreuse gevolgen hebben voor de weidevogelstand van deze belangrijke polder’, stelt Ailko Faber van Weidevogelgroep IJsseldelta.

Ieder jaar werkt de weidevogelgroep met een groep van 45 vrijwilligers en zeker 150 boeren samen om er voor te zorgen dat de weidevogels beschermd worden.

De afgelopen jaren is hier een behoorlijke hoeveelheid geld in geïnvesteerd. ‘Denk aan de 40 plas-dras gebieden die we hebben kunnen realiseren samen met de collectieven van deze polder. Het neigt naar kapitaalvernietiging als we daar nu windmolens neer laten zetten.’

‘Uit de berekeningen blijkt dat er zeker 60 weidevogelparen van de kritische soorten verloren zullen gaan. Dat kunnen wij niet zo maar naast ons neerleggen. Wij zijn een petitie gestart en zouden u willen vragen om ons in onze strijd tegen de windmolens te steunen!’

De weidevogelbeschermingsgroep IJssel-Delta bestaat momenteel uit ca. 45 vrijwilligers. Zij zijn van begin maart tot eind juni bezig met het zoeken/beschermen van de nesten van de weidevogels.

De gevonden nesten worden direct digitaal geregistreerd in de Boerenlandvogelmonitor (BLVM). Zo hebben wij als vereniging aan het eind van het broedseizoen een duidelijk overzicht van de uitgekomen en gepredeerde nesten.

De vereniging maakt ook gebruik van drones om zo nesten in het langere gras op te sporen. De dronepiloten gaan ‘s morgens bij zonsopgang het veld in. De nesten worden met een warmtecamera opgespoord, waarna deze ook digitaal kunnen worden vastgelegd.

In overleg met de boer worden er wel of geen stokken bij gezet.

De leden komen 3 keer in het broedseizoen bij elkaar om de resultaten door te nemen en eventuele bijzonderheden te bespreken.

Volg ons op facebook IJsseldelta Weidevogel werkgroep | Facebook

De weidevogelbeschermingswerkgroep

a. probeert daar waar dat mogelijk is initiatieven en maatregelen, gericht op het beschermen van weidevogels en het bevorderen van de weidevogelstand in de IJsseldelta te bevorderen en te stimuleren;

b.  tracht in hechte samenwerking met de agrariërs, verenigd in de Agrarische Natuurvereniging Camperland en met andere agrariërs op methodische wijze zoveel mogelijk nesten van weidevogels in een zo groot mogelijk gebied te beschermen;

c.  brengt jaarlijks op statistisch verantwoorde wijze de stand van de weidevogels in de door haar onderzochte gebieden in de IJsseldelta in beeld;

d.  continueert het streven om de werkgroep met nieuwe beschermers uit te breiden.