jaarverslag waterwerkgroep over 2023

Waterwerkgroep 2023

 

De waterwerkgroep van de natuurvereniging bestaat uit drie verenigingsleden.

In 2023 zijn er de volgende activiteiten geweest:

  1. In samenwerking met de Stichting Schone Rivieren ons stuk langs de IJssel van de Molenbrug tot aan de Scheeresluis ter hoogte van het Onderdijks vrijgemaakt van zwerfafval.
  2. In samenwerking met de Zoogdiervereniging het Hanzeotter project gestart en via social media dit initiatief verspreid. We zoeken spraints en prenten van otters en plaatsen wildcamera’s en brengen zo knelpunten (aanrijdingen) in kaart. We hopen zo faunavoorzieningen te kunnen realiseren in samenspraak met de ecoloog van de stad Kampen.
  3. Met Ravon en de boswachter van Staatsbosbeheer gemonitord in de Vreugderijkerwaard en daar onder andere de grote modderkruiper gevangen.
  4. In samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel meegewerkt aan de rapportage over de waterkwaliteit in en rondom Kampen. De campagne heet Vang de Watermonsters. We vangen waterdiertjes en nemen watermonsters en doen helderheidsmetingen en maken foto’s ter plekke. Het onderzoeksrapport is online beschikbaar.

Opgesteld door Onno Drent