De Ratelaar

De Ratelaar is het verenigingsblad dat 3 keer per jaar uitgegeven wordt. Het wordt verspreid onder leden en donateurs. Onderwerpen zijn onder andere: verslagen van de verschillende werkgroepen, aankondigingen excursies, boekbesprekingen en nieuws uit de natuur.

1x per jaar worden in De Ratelaar, ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering, de jaarverslagen opgenomen.