Waterwerkgroep

Het meer, de sloot, rivier en het kanaal, in en rondom Kampen hebben we het allemaal.

De waterwerkgroep houdt zich bezig met al het leven in en rondom de wateren van Kampen.

De werkgroep inventariseert amfibieën en vissen in de Natura 2000 gebieden van het Zwarte Meer en Kampereiland. De doelsoorten zijn grote modderkruiper, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, kamsalamander en bittervoorn. Maar ook andere soorten worden gevangen zoals driedoornige-, en tiendoornige stekelbaars en meerval, rietvoorn, blankvoorn, zeelt en baars.

Onze IJsseldelta is één van de weinige plekken in Nederland waar de kwabaal nog voorkomt.

Ook wordt het zaklampvissen beoefend, een leuke manier om veel vis en andere waterdieren te kunnen zien in hun natuurlijke omgeving.

De werkgroep is betrokken bij educatieve programma’s op basisscholen waarin de scholieren  waterdieren vangen met netten. Met zoekkaarten worden de namen van de kleine waterdieren, de macrofauna van het water, opgezocht.

Dit wordt hybieën genoemd. Waterbeestjes bestuderen.

Net als op het land kunnen we de insecten in het water in twee groepen verdelen, namelijk insecten me een volledige gedaantewisseling en insecten met een onvolledige gedaanteverwisseling.

Insecten met een volledige gedaantewisseling lijken als larven in geen velden of wegen op de volwassen dieren. Dit geldt bijvoorbeeld voor waterkevers en kokerjuffers.

Insecten met een onvolledige gedaantewisseling, zoals bijvoorbeeld libellen, wantsen, haften en steenvliegen lijken als larve al veel op hun toekomstige volwassen vorm.

Veel aspecten van het ons omringende water worden door ons bestudeerd. Ook de bever is aanwezig rondom Kampen

Voor de watervogeltellingen voor SOVON in het Reevediep werkt de werkgroep samen met de Vogelwerkgroep. Ook de zeearend, visarend en aalscholver en ijsvogel zijn veel in onze omgeving te vinden, ook deze eten vis.

Er worden interessante lezingen georganiseerd.