Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep

a.  organiseert excursies voor leden van de vereniging en andere geïnteresseerden;

b.  komt in actie als beschermde planten op het grondgebied van de gemeente worden bedreigd en onderneemt maatregelen, gericht op bescherming van planten;

c.  onderzoekt in samenwerking met de gemeente of de muurbloemen op de oude stadsmuur een speciale status kunnen krijgen;

d.  inventariseert vooral op het grondgebied van de gemeente Kampen de verspreiding van wilde planten en stuurt gegevens door naar FLORON;

e.  organiseert lezingen.