Vleermuizen zijn in talloze variaties te vinden: van kleiner dan een hommel tot een spanwijdte van anderhalve meter, van insecteneter tot nectarivoor. Weinig mensen beschouwen deze luchtacrobaten als hun favoriete dier, maar dat is geheel onterecht. Wist je bijvoorbeeld dat een vleermuis wel 3000 muggen, motjes en kevers per nacht uit de lucht kan plukken?

In heel Nederland zijn er 18 verschillende vleermuissoorten te vinden. Veel vleermuissoorten zijn bedreigd, voornamelijk door het verdwijnen van hun leefgebieden en verblijfplaatsen, maar ook het verdwijnen van Insecten of inzet van Insectenbestrijdingsmiddelen vormen grote bedreigingen. Het is daarom bij wet verboden om vleermuizen te vangen, te doden of hun leefgebied te vernietigen. Helaas is dat niet voldoende om hun populaties te behouden. We kunnen allemaal bijdragen aan het herstel van hun aantal. Hiermee gaat de vleermuis werkgroep IJsseldelta aan de slag. Doe je mee?

De vleermuis werkgroep IJsseldelta heeft als hoofddoelen: aandacht voor vleermuizen te verhogen, kennis en motivatie te bundelen en vleermuizen in de gemeente Kampen te inventariseren.

Beschermen: Advies & Voorlichting

  • beschermen van vleermuizen en hun leefomgeving
  • gevraagd en ongevraagd advies aan overheden en organisaties geven als de belangen van vleermuizen in het geding zijn
  • informatieavonden en excursies

Monitoring en kennis

  • het vergroten en uitwisselen van kennis en ervaringen
  • bundelen en stimuleren van de belangstelling voor vleermuizen
  • monitoring van verblijfplaatsen, inventarisaties in de stad en omgeving
  • in kaart brengen van vliegroutes en foerageerplekken
  • onderzoek naar het verspreiding van de meervleermuis