Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep

a.  komt in actie als (broedplaatsen van) vogels op het grondgebied van de gemeente worden bedreigd en neemt maatregelen, gericht op bescherming van vogels.

b.  geeft medewerking aan de volgende SOVON-onderzoeken:

* de maandelijkse rivierentelling;

* slaapplaatstellingen Zilverreigers en sternsoorten;

* de landelijke Klapekstertellingen

* en levert gegevens aan voor een aantal Broedvogel Monitoring Projecten (BMP’s).

c.  inventariseert op verzoek van Rijkswaterstaat de broedvogels van IJsseloog en neemt daar de  wintervogeltelling voor haar rekening;

d.  doet onderzoek naar het voorkomen van Zeearenden in de IJsseldelta;

e.  organiseert een vijftal excursies voor leden en andere geïnteresseerden naar vogelrijke gebieden in Nederland;

f.   onderhoudt broedgelegenheden voor de Oeverzwaluw;

g.   blijft zoeken naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de bevordering van de populatie van uilen en voor het plaatsen van nestkasten;

h.   organiseert bij voldoende belangstelling een vogelcursus.

De bestaande contacten tussen de vereniging en het Vogelringstation Zwarte Meer zullen worden voortgezet. De ringgegevens worden doorgestuurd naar het ‘Vogeltrekstation. Centrum voor vogeltrek en -demografie’ te Arnhem.