huiszwaluw telling in het onderdijks

Huiszwaluwen in het Onderdijks
Op maandagavond 1 juli is de huiszwaluwkolonie in het Onderdijks weer geteld. De kolonie is de voortzetting van een kolonie die zich aan de boerderijen bevond die vroeger stonden op de plaats waar nu de woonwijk ligt. Twee groepjes van elk drie vogelaars trokken door de wijk om alle bewoonde nesten aan de gevels van de woonhuizen te tellen. Met 65 bewoonde nesten was de score beduidend lager dan in voorgaande jaren. In 2023 telden we er nog 96 en in 2022 zelfs 117. Wat de tellers opvalt is dat in straten waar altijd een grote concentratie huiszwaluwnesten heeft gezeten veel nesten verdwenen zijn. Niet zomaar verdwenen, want bewoners lijken nesten ook zelf te hebben verwijderd of hebben die laten verwijderen. Wettelijk mag dat niet, maar het is ook niet nodig, want er zijn goede mogelijkheden om de overlast van vogelpoep beheersbaar te houden door bijvoorbeeld plankjes onder het nest aan te brengen. De vogelwerkgroep is graag bereid om bewoners advies te geven over de verschillende voorzieningen die mogelijk zijn. Een aantal woningen in de wijk springt er duidelijk positief uit. Daar leven de bewoners in harmonie samen met soms wel vijf of nog meer huiszwaluwgezinnen aan de gevel. Met alle vrolijk gekwetter en pril vogelgeluk dat dit met zich meebrengt. Overigens kwam de politie deze keer ook nog even bij onze telronde kijken. Iemand had gebeld dat er vreemde mannen door de wijk liepen en naar de huizen tuurden. De hesjes konden blijkbaar niet elk misverstand voorkomen. Het leukste zijn trouwens de gesprekjes als bewoners zelf de tellers aanspreken en vertellen over hun huiszwaluwen of daar vragen over stellen. De politieagenten vonden het trouwens prima allemaal en hebben onder werktijd zomaar ook zelf nog wat vogelkennis opgestoken.
Namens de telgroep,
Jaap Dekker
jaapdekker@natuurverenigingijsseldelta.nl