weidevogelwerkgroep IJseldelta

De Weidevogelwerkgroep, ons iets minder bekende familielid

Ieder van ons kent de Polder Dronten achter de Zwartendijk, en de Mastenbroeker polder en het Kampereiland, van oudsher weidevogelgebieden bij uitstek. Velen van ons fietsen er, vogelen er en een enkeling zag vorig jaar de struikrietzanger aan de Stikkenpolderweg. Niet ieder van ons kent de Weidevogelwerkgroep, die deel uitmaakt van onze vereniging. Deze werkgroep monitort het gebied met 50 mensen vanaf het hele vroege voorjaar (februari) tot de herfst. Deze vrijwilligers doen dat op het land van de 170 boerenbedrijven, die hun medewerking verlenen (zie hieronder de kaart met de locaties)

 

Het gaat om een (grote) groep ervaren (weide)vogelaars die minimaal 2 x per week tellen, waarbij ze gebruik maken van 25 camera’s en van weidevogeldrones met warmtebeeldcamera. Ook plaatsen ze pompen voor plas-dras gebiedjes. Verder houden ze de predatiedruk in de gaten en hebben ze oog voor jonge reeën, die zo mooi plat in het gras kunnen gaan liggen en nogal eens kapot werden gemaaid. Ook die worden met de drone opgezocht. De waarnemingsresultaten worden ingevoerd in de Boerenlandvogelmonitor en komen zo terecht bij Sovon en de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Er wordt nauw samen gewerkt met het Collectief NoordWest Overijssel. Wie met een weidevogelaar spreekt. hoort het enthousiasme: bijvoorbeeld dat ook bij steeds meer boeren in het gebied de belangstelling voor weidevogels groeit, dat er dit jaar weer wat stukjes plas-dras zijn bijgekomen en wat voor kick het geeft als de eerste eitjes worden gevonden.

Foto van het eerste eitje dat vorig jaar op 11 maart werd gevonden door Klaas Binnendijk in het Staphorsterveld.

Voor meer feiten over de Weidevogelwerkgroep kan je het jaarverslag over 2023 lezen, dat wordt meegestuurd met de stukken voor de ALV van 21 maart a.s. Of je kan gaan deelnemen aan een excursie, als de werkgroep die organiseert.