Welkom op onze site!

Natuurvereniging IJsseldelta is een vereniging voor natuurstudie en natuurbescherming in Kampen en omgeving. Een actieve vereniging, waar u onder deskundige leiding kunt genieten van de natuur in uw omgeving. Wij bieden excursies, lezingen en cursussen aan. Daarnaast draagt onze vereniging bij aan natuurbescherming in de IJsseldelta door, daar waar nodig, op te komen voor de belangen van de natuur.

Binnen onze vereniging hebben we drie duidelijke doelen:

Genieten!

Belangrijk voor al onze activiteiten is het gezamenlijk kunnen genieten van de natuur om ons heen. Hiervoor organiseren we excursies, elk met zijn eigen thema. Ze worden begeleid door een ervaren natuurgids. Ook worden er lezingen gehouden die dieper ingaan op een bepaald onderwerp of een streek binnen onze IJsseldelta of op een bepaalde diergroep. 

Leren!

Tweede doel voor onze activiteiten is dat we er iets van leren! Door middel van excursies en lezingen maakt u kennis met steeds nieuwe onderwerpen in de flora en fauna van de IJsseldelta. Onze vereniging heeft een groot aantal ervaren natuurgidsen, die enthousiast hun kennis met u willen delen.

Beschermen!

Derde doel van onze vereniging is om samen met u de IJsseldelta te beschermen. Goede bescherming van dit uitzonderlijk gebied is noodzakelijk om de natuur ook voor de generaties na ons te behouden. Natuurvereniging IJsseldelta wil daaraan bijdragen door het beleid van allerlei overheden te volgen en zonodig voor verbetering te pleiten.

 Om dit te kunnen realiseren kent de vereniging een aantal werkgroepen:  

  •  De vogelwerkgroep heeft als taak het organiseren van excursies en het tellen en beschermen van (weide)vogels.
  • De plantenwerkgroep. De deelnemers aan de excursies gaan lekker naar buiten op zoek naar bloemen en planten.
  • De Natuurbeschermingswerkgroep houdt zich bezig met de talrijke  projecten die gevolgen hebben voor de IJsseldelta.

Informatie over onder andere de werkzaamheden en activiteiten van de vereniging vindt u elders op deze site.