Tag Archief van: jaarverslag vogelwerkgroep over 2023

jaarverslag vogelwerkgroep over 2023

Jaarverslag Vogelwerkgroep 2023

 

Algemeen

De vogelwerkgroep is 6  keer bij elkaar gekomen om te overleggen over activiteiten van de vogelwerkgroep en om onderling waarnemingen en ervaringen met elkaar te delen.

 

Activiteiten

Excursies

We organiseerden in 2023 een

 • dagexcursie naar Haaksbergerveen op 28 januari
 • avondexcursie naar de bosuil in Roggebotzand op 24 februari
 • ochtendexcursie naar de Mandemakershut op 19 mei
 • dagexcursie naar Diependal, Fochteloër veen en Drents Friese Wold op 10 juni
 • dagexcursie naar de Marker Wadden op 30 september
 • ochtendexcursie naar het Harderbroek op 28 oktober
 • dagexcursie naar de Friese Waddenkust op 9 december

Het aantal deelnemers varieerde  tussen 4 en 20 personen.

 

Inventarisaties

 • IJsseloog

De bezoeken aan het slibdepot “IJsseloog” zijn in 2023 uitgevoerd waarbij de medewerkers van Rijkswaterstaat ons gastvrij ontvingen. Een jaarverslag is in de Ratelaar gepubliceerd.

 

Telprojecten voor SOVON

 • Meegewerkt is aan slaapplaatstellingen van reuzensterns, ganzen, grote zilverreigers, grutto’s, aalscholvers en wulpen. Tellers: Oscar de Pauw, Nico Goosen, Yvonne Rabe Henk de Vos en Marc van der Kolk.
 • De maandelijkse watervogeltelling is compleet uitgevoerd voor de gebieden Vosse-Ketelmeer kust en de IJssel (van de stadsbrug Kampen tot aan de monding). Teller: Yvonne Rabe.
 • Broedvogelmonitoring in Roggebotzand en watervogeltellingen langs het Reevediep. Tellers: Oscar de Pauw, Peter Gersen, Onno Drent, Herman Harder en Nico Goosen..
 • Broedvogelmonitoring langs het Zwarte Meer op verzoek van Natuurmonumenten. Tellers: Yvonne Rabe, Oscar de Pauw, Barend Kamphuis, Nico Goosen, Onno Drent, Anton Wielink, Jaap Dekker, Herman Harder, Simon Miske en Henk de Vos.

Er is zowel vanaf de landzijde geteld als ook vanuit een fluisterboot van

Natuurmonumenten en de Canadese kano van de vereniging vanaf het Zwarte Meer..

 • Huiszwaluw-kolonievogeltelling Onderdijks. Jaap Dekker voerde deze telling in 2022 al uit. In 2023 heeft voor het eerst een groep tellers dit op zich genomen.
  Tellers: Herman Harder, Onno Drent, Jaap Dekker, Nico Goossen en Barend Kamphuis.

 

 

Vogelzangcursus

Verschillende werkgroep leden hebben meegewerkt aan de vogelzangcursus die Jacko Westendorp in het voorjaar organiseerde.

 

Nestgelegenheid creëren

Het maken van nestgelegenheid is voor werkgroepleden een zinvol en leuk project. We bespreken dit nu op onze bijeenkomsten en maken hierover afspraken.

 

Bosuilen

Bij de bosuil excursie in het Roggebotzand konden we vaststellen dat in dit bos daadwerkelijk bosuilen voorkomen. In overleg met Staatbosbeheer hebben Herman Harder en Onno Drent daarom op enige afstand van het door ons vastgestelde territorium, een bosuil- nestkast opgehangen. We hopen dat de vogels zich verbreiden over een groter bosgebied.

 

Zwaluwen

We hebben de nestgaten in de oeverwaluwen wand bij de Eilandbrug opnieuw gevuld met leemhoudend zand. Dit jaar waren echter geen nestgaten bezet.

De zwaluwentil die in 2014 is geplaatst in het Onderdijks bood nog geen onderdak aan huiszwaluwen.

Verschillende keren wisten mensen die broedende huiswaluwen in nesten aan hun huis wel of niet konden waarderen werkgroepleden te vinden om advies te vragen.

 

Zwarte Sterns

Marc van der Kolk had de beschikking over een aantal vlotjes die geschikt zijn om als nest plek te dienen voor zwarte stern. Deze zijn in het voorjaar neergelegd in een kolk bij de IJssel nabij Scherenwelle. Al vrij snel werd een paar vlotjes bezet. We willen dit jaar het project voortzetten.

 

Jan Nap toren

Helaas is de toren nog steeds afgesloten wat bijzonder jammer is voor vogelliefhebbers uit heel Nederland die vanaf hier konden genieten van de zeearenden.

 

Zeearend

Het paar op de Kamperplaat in het Ketelmeer broedde in 2023 en bracht 2 jongen groot.

Verder broedden paren op het Reeve-eiland en in een hoogspanningsmast bij de Ramsgeul en ook hier waren jonge zeearenden.

Vooral het paar op het Reeve-eiland liet zich vaak zien aan fietsers en wandelaars langs het Reevediep. Veel belangstellenden waren hier in de gelegenheid om voor het eerst een zeearend te observeren.

Het paar op het Vogeleiland had dit jaar geen nest.

 

Project Roggebotsluis/ N307

Er was nog een overleg over de werkzaamheden en de mogelijke invloed op de aanwezige vogels. Aan de onderzijde van de nieuwe brug zijn kunst huiszwaluwnesten geplaatst. Er is waargenomen dat enkele kunstnesten in gebruik zijn genomen.

 

 

 

 

 

Gebiedsvisie Reevedelta

Jaap Dekker en Onno Drent hebben samen met Bart Zeven meegedaan aan de inspraak over de Gebiedsvisie Reevedelta

 

Vertegenwoordigingen

 • Yvonne Rabe vertegenwoordigt de vogelwerkgroep in het landelijke ‘Wetlandwachten-netwerk van Vogelbescherming voor de gebieden Vosse- en Ketelmeer en Zwarte Meer.
 • Oscar de Pauw is contactpersoon namens de VWG naar Natuurmonumenten betreffende de broedvogelinventarisatie bij het Zwarte Meer en de plannen met de rietkraag langs het Zwarte Meer.
 • Nico Goosen onderhield de contacten met Camera Nu, de hoofdsponsor van de Natuurvereniging IJsseldelta.
 • Marc van der Kolk, Oscar de Pauw en Onno Drent vertegenwoordigen de vogelwerkgroep in het bestuur van de natuurvereniging IJsseldelta.
 • Anton Wielink is actief in de Weidevogelgroep.

 

Bijzondere waarnemingen

Steltkluten langs het Reevediep in april,

Hop bij Zalk in april

Zwarte Ibis langs de IJssel bij Wilsum in mei

Terekruiter langs het Reevediep in juni,

Ralreiger langs het Reevediep in juni,

Zwarte Ooievaar bij Noordeinde in augustus

Koereigers in groepen in de polder Oosterwolde in oktober.

Rosse Franjepoot in de polder Oosterwolde in oktober

 

Namens de vogelwerkgroep

Yvonne Rabe, Henk de Vos en Oscar de Pauw