Tag Archief van: vacature secretaris bestuur

Een nieuwe secretaris!

De Natuurvereniging IJsseldelta is op zoek naar een nieuwe secretaris. De huidige secretaris, Barend Kamphuis, treedt na twee termijnen van drie jaar af op de Algemene Ledenvergadering in maart 2022.

Het secretariaat betekent dat je in overleg met de voorzitter de agenda opstelt voor de bestuursvergaderingen en voor de ledenvergaderingen. Verder schrijf je de notulen van deze vergaderingen. Je houdt bij of de afspraken die in de notulen staan worden uitgevoerd. Je bent verantwoordelijk voor de correspondentie van de vereniging. Je let bijvoorbeeld heel zorgvuldig op de deadlines voor het aanvragen van subsidie en het verzoek om de subsidie vast te stellen. En verder neem je natuurlijk ook gewoon deel aan het bestuur van de vereniging.

Het secretariaat vraagt van je dat je wat tijd over hebt om eraan te besteden (hoogstens 6 uur per week). Verder is het natuurlijk fijn als je je makkelijk schriftelijk uit kunt drukken. Het is werk dat veel voldoening geeft, omdat je betrokken bent bij alle activiteiten van onze mooie vereniging en daaraan een zinvolle bijdrage geeft. Als je er meer over wilt weten, neem dan contact op met Barend (tel. 0383326248, email barendkamphuis@cs.com) of met een ander bestuurslid.

Het bestuur