Tag Archief van: plantenwerkgroep

Plantenwerkgroep, excursieprogramma 2020

Coronacrisis

Zo maak je een mooi excursieprogramma, zo gebeurt er iets volkomen onverwachts dat alle plannen overhoop gooit. De Coronacrisis zorgt ervoor dat alle activiteiten waar we de anderhalve meter afstand tot elkaar niet kunnen waarborgen vervallen. We hadden enkele excursies per auto in gedachten, die dit seizoen daardoor jammer genoeg niet door kunnen gaan. Hopelijk is de situatie in 2021 zodanig dat we de excursies dan wél kunnen laten doorgaan; we nemen die dan op in het excursieprogramma voor volgend jaar.

Via de digitale nieuwsbrief zal van tevoren bekendgemaakt worden als een excursie geannuleerd wordt. Voor alle vragen of opmerkingen daarover ben ik ook telefonisch of via e-mail bereikbaar: tel. 038-33 28 741 of njeurink@

Zalkerwaard, woensdagavond 17 juni 2020

De Zalkerwaard is het gebied tussen het Zalkerbos en de IJssel. Als compensatie voor de natuurschade van het ‘Ruimte voor de Rivier’-project is het bos uitgebreid, is het agrarische gebruik er deels beëindigd en is een flink perceel met veel natuurlijke hoogteverschillen secuur afgeplagd. Er groeien inmiddels veel bijzondere plantensoorten, wat ook te danken is aan het hooi uit een natuurreservaat bij Brummen dat hier werd verspreid. Vanavond gaan we weer eens een kijkje nemen in dit soortenrijke ‘stroomdalgrasland’.

We verzamelen om 19.30 uur bij het Zalkerveer (aan het einde van het Veerpad, dicht bij de IJssel). Geef je van tevoren (uiterlijk dinsdag) even op bij Niels Jeurink, tel. 038-33 28 741 of njeurink@home.nl

Meer lezen: http://www.kamperalmanak.nl/downloads/almanak2018/Kamper_Almanak2018_13_zalkerbos.pdf

Westerveldse bos, zaterdag 27 juni 2020

Het Westerveldse Bos ligt net ten noorden van Zwolle, vlakbij het Zwarte Water. Het bos werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw aangeplant op een oude, met grond afgedekte vuilstortplaats en heeft dus de nodige hoogteverschillen. Niet alleen in en langs de randen van het bos maar zeker ook in de omgeving langs het Zwarte Water en de Vecht zijn tal van bijzondere plantensoorten te vinden. Vandaag gaan we er eens kijken.

We vertrekken om 10.30 uur per fiets van het Burgemeester Berghuisplein. Vandaar fietsen we gezamenlijk naar Zwolle. Geef je van tevoren (uiterlijk donderdag) even op bij Niels Jeurink, tel. 038-33 28 741 of njeurink@home.nl

Meer lezen: https://www.rtvfocuszwolle.nl/zwarte-water-route/amp/

Reevediep – woensdagavond 1 juli 2020

Het Reevediep, de waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer ten zuiden van Kampen, is inmiddels vrijwel ingericht. Het gedeelte buiten de vaargeul heeft een natuurbestemming gekregen en dat betekent dat we er soorten van zowel het rivierengebied als van het laagveengebied kunnen verwachten. Tijd om er ook eens met de plantenwerkgroep te gaan kijken.

We verzamelen om 19.00 uur op het Burgemeester Berghuisplein. Vandaar gaan we per fiets naar de Noordwendigedijk, zodat we veel tijd hebben in het gebied tot het donker wordt. Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038-3329741, of e-mail: njeurink@home.nl.

Meer lezen: http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/natuur/

Voor alle excursies geldt:

Aan de excursies zijn alleen reiskosten en kosten van horeca verbonden. Het opgeven vooraf is vooral bedoeld om van tevoren het transport van en naar een excursiedoel goed te kunnen organiseren.