excursie vogelwerkgroep naar polder Arkemheem

excursie vogelwerkgroep naar polder Arkemheem

excursie vogelwerkgroep naar polder Arkemheem

door
292 292 mensen hebben dit evenement bekeken.

Ochtendexcursie naar weidevogelparadijs polder Arkemheen

Polder Arkemheen is een van de oudste polders van Nederland. De polder ontstond nadat op 28 maart 1356 hertog Reinoud III van Gelre het recht verleende om het gebied te bedijken. De polder is uitzonderlijk omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is nog aanwezig met bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Het gebied is sinds 2004 onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en is een beschermd Natura 2000-gebied. De polder is een belangrijke plek voor weidevogels in Nederland. In de polder zijn veel vogels te zien.  ’s Winters vindt je er smienten en ganzen en strijkt een groot deel van de wereldpopulatie kleine zwanen er neer. In het voorjaar begeleiden kieviten, grutto’s, veldleeuweriken en tureluurs de wandelaar op zijn weg.
voor het mee rijden vragen we een bijdrage van 5 euro  dit kan op de dag aan de chauffeur overhandigd worden

Arkemheen: een Natura 2000-gebied bij Nijkerk (gelderland.nl)

Event registration closed.
 

Datum en tijd

11 mei 2024 07:30
 

Einddatum registratie

9 mei 2024
 

Evenement categorie

Share With Friends