Jaarverslag 2022 Waterwerkgroep

Jaarverslag waterwerkgroep over 2022

 

 

De waterwerkgroep van onze mooie vereniging houdt zich bezig met alle natuur in en om onze wateren.

Een groot probleem in deze tijd is dat kinderen te weinig in de natuur actief zijn.

Waterdiertjes, vissen en amfibieën vangen en determineren, hebben we georganiseerd bij kinderboerderij Cantecleer en bij een aantal scholen. Deze mini vangexcursies zijn altijd een groot succes.

Via RAVON , kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, helpen we mee met het monitoren van wateren op vissen en amfibieën.

In de Hierdense beek hebben we zo rivierdonderpad gevangen en geteld.

In de Grift bij Hattem bij het gemaal hebben we meer dan 400 adulte rivierprikken met elektrovissen gevangen en overgezet in de IJssel om zo deze bijzonder dieren hun trektocht rivier opwaarts te kunnen laten volbrengen.

Langs de IJssel wordt er gezocht naar de zogenaamde knakalen. Beschadigde grote alen waarvan niet duidelijk is hoe de beschadiging veroorzaakt wordt. RAVON doet onderzoek naar de mogelijke oorzaken.

Met schepnetten worden sloten en andere wateren in en rondom Kampen geïnventariseerd op de doelsoorten, grote en kleine modderkruiper en bittervoorn en kamsalamander of grote watersalamander.

Erg blij zijn we met de recente vangst van een zeldzame adulte kwabaal in het Zwarte Meer door een beroepsvisser. Deze iconische vis hoort thuis in de wateren rondom Kampen.

Onze gewaardeerde verenigingsleden Reini en Hans Houkema hebben direct een ballade van de Kwabaal en de Rivierprik geschreven. Deze ballades zijn gepubliceerd in De Brug.

De bever en otter worden regelmatig gesignaleerd in en rondom de stad.

In samenwerking met de Zoogdiervereniging Nederland wordt er onderzoek gedaan naar sporen van otter en bever in de stad om zo te kunnen adviseren hoe de waterwegen rond en in de stad het beste ingericht en beheerd kunnen worden.

Elk jaar helpen we samen met veel verenigingsleden meerdere keren mee met de opruimacties langs de IJssel georganiseerd door Kampen Schoon. Dit jaar kwamen we zoveel zwerfafval tegen bij de inlaat van het Reevediep bij de sluis, dat we een brandbrief naar burgemeester en wethouders hebben gestuurd om te waarschuwen voor de ernstige vervuiling die op zal treden in het Reevediep, als de overloop/doorlaat vanuit de IJssel in de toekomst open gaat.

 

Jacko Westendorp

Onno Drent