Financieel jaaroverzicht 2022

Debet Balans per 31-12-2022 Credit
ING spaarrekening 11.999,70 Eigen Vermogen 9.752,08
ING betaalrekening 890,37 bestemmingsreserve PR 551,69
Kas 31,67 Bestemmingsreserve educatie 2.617,97
totalen 12.921,74 12.921,74
Debet Balans per 31-12-2021 Credit
ING spaarrekening 12.999,70 Eigen Vermogen 11.051,17
ING betaalrekening 1.238,40 bestemmingreserve PR 551,69
kas 47,82 Bestemmingsreserve educatie 2.683,06
totalen 14.285,92 14.285,92
saldo van het Eigen Vermogen
Eigen Vermogen 31-12-2022 9.752,08
Eigen Vermogen 31-12-2021 11.051,17
saldo -1.299,09