Statuten-ALV

Statuten-ALV

Statuten-ALV

door
2037 2037 mensen hebben dit evenement bekeken.

Het bestuur nodigt u uit om op donderdag 13 april een aparte
‘statuten-ALV’ bij te wonen.  Hieronder leggen we uit waarom dat nodig
is.

 

Donderdag 16 maart was de ALV, waar 26 (van de 148) leden aanwezig
waren, welk aantal te klein was om een statutenwijziging in stemming te
kunnen brengen. Om de statuten te kunnen wijzigen in overeenstemming met
artikel 19/4 (zie hieronder), moeten we op korte termijn een nieuwe ALV
uitschrijven.
Tekst van artikel 19.4 in onze statuten: “19.4. Indien in deze
vergadering niet twee/derde gedeelte van de leden aanwezig is, kan een
besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van IJsseldelta
worden genomen in een vergadering die tenminste veertien dagen en
maximaal één maand na de eerste vergadering moet worden gehouden, mits
het besluit wordt genomen met een meerderheid van drie/vierde gedeelte
van het aantal alsdan in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen,
ongeacht het aantal in die vergadering aanwezige leden.”

Het bestuur nodigt u uit om op donderdag 13 april deze ‘statuten-ALV’
bij te wonen. Na dit (enige) agendapunt volgt er een lezing van Bart
Wierda over nachtvlinders

inloop is weer vanaf 19:30

Namens het bestuur, Bart Zeven, secretaris

Om je te registreren voor deze gebeurtenis e-mail je gegevens naar vogelaarmarc@gmail.com

Registreer met behulp van webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum en tijd

13 april 2023 20:00

Share With Friends