excursie plantenwerkgroep Zalkerwaard

excursie plantenwerkgroep Zalkerwaard

excursie plantenwerkgroep Zalkerwaard

door
1712 1712 mensen hebben dit evenement bekeken.

Tussen het Zalkerbos en de IJssel vinden we bij het Zalkerveer de Zalkerwaard. Hier zijn in 2015/2016 diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om de schade te compenseren van de ‘zomerbedverlaging’ in de IJssel. Die verlaging van de rivierbodem tussen Molenbrug en Eilandbrug was één van de maatregelen in het ‘Ruimte voor de Rivier’-programma. Stroomopwaarts langs de IJssel leidde dat tot verdroging en daarmee samenhangende aantasting van kievitsbloemhooiland in Scherenwelle, hardhoutooibos en ook stroomdalgrasland. Omdat te compenseren is onder meer in de Zalkerwaard de toplaag van de bodem nauwkeurig afgeplagd, rekening houdend met het reliëf. In het grasland zie je namelijk kleinere en grotere hoogteverschillen doordat zand door de rivier is afgezet tot een soort boogvormige zandruggen. Dat wordt een kronkelwaard genoemd en is hier heel goed zichtbaar. We wandelen door het grasland op de kalkrijke, zandige bodem. ‘Stroomdalgrasland’ wordt het genoemd, met een reeks aan bijzondere plantensoorten. We hopen er vanavond een heel aantal van te zien.

Vertrek 19.00 uur bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein 1 Kampen

Geef je uiterlijk dinsdag 9 mei even op bij Niels Jeurink, mailadres niels.jeurink@gmail.com

Meer lezen: 42CE38_F60_deel01_KA2018.indd (kamperalmanak.nl)

Om je te registreren voor deze gebeurtenis e-mail je gegevens naar vogelaarmarc@gmail.com

Registreer met behulp van webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum en tijd

10 mei 2023 19:00

Share With Friends