financieel jaarverslag 2021

Financieel Jaarverslag En Balans 2021
financieel jaar 2021 Natuurvereniging IJsseldelta Kampen
alle bedragen zijn euro’s begroting werkelijk werkelijk begroting
2021 2021 2020 2022
Inkomsten
1 Contributies 3.200,00 3.199,50 2.980,50 3.200,00
2 Subsidie gemeente Kampen 2.200,00 2.421,35 2.399,92 2.400,00
3 Vergoeding GWE Museumboerderij 650,00 363,90 362,81 625,00
4 Exploitatie verenigingsruimte 100,00 7,05 23,50 100,00
5 bijdrage cursus 100,00 0,00 0,00 100,00
6 donatie’s/sponsering 500,00 674,50 417,97 500,00
7 entree lezingen 100,00 0,00 15,00 50,00
8 diversen 75,00 230,00 35,00 200,00
6.925,00 6.896,30 6.234,70 7.175,00
Uitgaven
1 Huur verenigingsruimte 2.700,00 2.727,36 2.697,68 2.850,00
2 Verwarming/verlichting/water GWE 1.300,00 819,35 918,88 1.250,00
3 Verzekeringen 60,00 400,05 56,92 350,00
4 Ratelaar + infobladen 1.300,00 1.116,47 532,77 1.200,00
5 Lidmaatschappen 125,00 106,75 104,25 125,00
6 Administratie- en bestuurskosten 450,00 398,26 305,75 900,00 *
7 Kosten excursies en/of avonden 250,00 0,00 150,00 200,00
8 Website 130,00 108,90 0,00 1.000,00 **
9 Natuur Beschermingswerkgroep 800,00 500,00 177,00 800,00
10 overige werkgroepen 150,00 285,72 0,00 300,00
11 Exploitatie verenigingsruimte 100,00 26,95 34,53 125,00
12 diversen 200,00 711,63 0,00 200,00
7.565,00 7.201,44 4.977,78 9.300,00
saldo -640,00 -305,14 1.256,92 -2.125,00
deze kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot, door een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en de post diversen door oa de kalender
* incl. statuten wijziging bij notaris ivm WBTR
** incl. wijziging website
Debet Balans per 31-12-2021 Credit
ING spaarrekening 12.999,70 Eigen Vermogen 11.051,17
ING betaalrekening 1.238,40 bestemmingsreserve PR 551,69
Kas 47,82 Bestemmingsreserve educatie 2.683,06
totalen 14.285,92 14.285,92
Debet Balans per 31-12-2020 Credit
ING spaarrekening 14.515,29 Eigen Vermogen 11.356,31
ING betaalrekening 1.889,67 bestemmingreserve PR 642,44
kas 42,50 Bestemmingsreserve educatie 4.448,71
totalen 16.447,46 16.447,46
saldo van het Eigen Vermogen
Eigen Vermogen 31-12-2021 11.051,17
Eigen Vermogen 31-12-2020 11.356,31
saldo -305,14
Toelichting op de Balans
Afgelopen kalenderjaar hebben we een donatie gegeven aan het Buitenfonds voor renovatie van de Jan Nap toren
tevens hebben we voor alle leden een kalender gemaakt, deze beide kosten zijn grotendeels betaald uit de bestemmingsreserve educatie
Begroot was een verlies van ruim €600,- hier zijn we onder gebleven met name door de lagere energiekosten.
Dat deze lager waren kwam oa. door corona de Hooizolder veel minder gebruikt is en de zachte winter.