excursie plantenwerkgroep naar Boetelerveld

excursie plantenwerkgroep naar Boetelerveld

excursie plantenwerkgroep naar Boetelerveld

door
280 280 mensen hebben dit evenement bekeken.

Welriekende nachtorchis (Platanthera bifolia), dophei (Erica tetralix)

Het Boetelerveld ligt een paar kilometer ten zuidoosten van Raalte. Het bestaat uit heide, zowel droge als natte, met op sommige plekken schraalgraslanden met allerlei bijzondere soorten. De afgelopen winters is er veel grove dennenbos verwijderd met als doel de verdroging in dit Natura 2000-gebied terug te dringen en heiden en schraalgrasland uit te breiden.

Als er nog tijd over is kunnen we een bezoek brengen aan dichtbij gelegen natuurgebieden, zoals het Hoge Broek of de Zunasche heide.

Verzamelen bij het gemeentehuis om 9.00 uur. De excursie duurt de hele dag.

Geef je uiterlijk donderdag 30 mei even op bij Niels Jeurink, niels.jeurink@gmail.com.

 

Meer lezen: Boetelerveld | Landschap Overijssel

Om je te registreren voor deze gebeurtenis e-mail je gegevens naar niels.jeurink@gmail.com

Registreer met behulp van webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum en tijd

1 juni 2024 09:00
 

Einddatum registratie

30 mei 2024
 

Evenement categorie

Share With Friends