Jaarverslag vleermuiswerkgroep over 2023

Jaarverslag 2023

Op 30 november 2023 werd een nieuwe Vleermuis werkgroep opgericht.
De belangstelling was groot met in eerste instantie 9 potentiële werkgroep leden. Na overleg met de Zoogdiervereniging en de ecoloog van de gemeente werd er tijdens de eerste bijeenkomst gesproken over de mogelijke doelstellingen van de werkgroep.

  1. Het hoofddoel is het inventariseren, beschermen en in stand houden van de vleermuispopulatie in de gemeente Kampen. Deze doelen zullen worden uitgevoerd door het inventariseren van verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen.
  2. De belangstelling voor vleermuizen in Kampen vergroten door het geven van excursies.

Na een aantal verdiepende bijeenkomsten zal de werkgroep in 2024 starten met inwerken en het uitvoeren van inventarisaties.

Nico Goosen, voorzitter