excursie vogelwerkgroep naar polder Arkenheem

excursie vogelwerkgroep naar polder Arkenheem

excursie vogelwerkgroep naar polder Arkenheem

door
76 76 mensen hebben dit evenement bekeken.

Ochtendexcursie naar polder Arkemheen

Wanneer      : Zaterdag 23 november 2024

Tijd              : vertrek om 8.00 uur vanaf . Terug ca 13.00 uur.

Kosten         : voor het meerijden wordt een bijdrage van €5,- gevraagd.

 

Polder Arkemheen is een van de oudste polders van Nederland. De polder ontstond nadat op 28 maart 1356 hertog Reinoud III van Gelre het recht verleende om het gebied te bedijken. De polder is uitzonderlijk omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is nog aanwezig met bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Het gebied is sinds 2004 onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en is een beschermd Natura 2000-gebied. De polder is een belangrijke plek voor weidevogels in Nederland. In de polder zijn veel vogels te zien.  ’s Winters vindt je er smienten en ganzen en strijkt een groot deel van de wereldpopulatie kleine zwanen er neer. In het voorjaar begeleiden kieviten, grutto’s, veldleeuweriken en tureluurs de wandelaar op zijn weg.

Om je te registreren voor deze gebeurtenis e-mail je gegevens naar vogelwerkgroep@natuurverenigingijsseldelta.nl

Registreer met behulp van webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum en tijd

23 november 2024 08:00
 

Einddatum registratie

21 november 2024
 

Evenement categorie

Share With Friends