Mastenbroek, excursie plantenwerkgroep

 

woensdag 11 mei 2022

 

 

De polder Mastenbroek is wellicht de oudste polder van Nederland. De bodem is er venig en op veel plaatsen komt kwelwater ‘omhoog’, waardoor het water in de sloten vaak nog van redelijk goede kwaliteit is. Op de plaatsen waar het beheer niet zo intensief is zijn nog leuke plantensoorten te vinden. Vanavond gaan we daar naar op zoek in en rond het dorpje Mastenbroek.

Verzamelen: 19.00 uur parkeerterrein bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein. De excursie duurt tot het te donker is om nog planten te kunnen onderscheiden.

Opgeven: Geef je uiterlijk dinsdag 10 mei even op bij Niels Jeurink, e-mailadres niels.jeurink@gmail.com.

Meer lezen: Artikel over flora Polder Mastenbroek Kamper Almanak