Natuurbeschermingswerkgroep

Zoals in de statuten in artikel 2 a en 2b wordt beschreven, richt de Natuurbeschermings-werkgroep zich op de bescherming van de natuur in de gemeente Kampen.

Daarom neemt de werkgroep deel aan inspraakprocedures die te maken hebben met natuur, milieu en de ruimtelijke ontwikkelingen in Kampen.
En geeft de werkgroep gevraagd en ongevraagd advies bij het uitwerken van plannen die het natuur en het milieu in de IJsseldelta te Kampen betreffen.
De werkgroep voert af en toe procedures (bezwaar- en beroepsprocedures) als inspraak en advies zonder effect blijven. De werkgroep vergadert maandelijks op de Hooizolder

De zwaluwwand bij de Eilandbrug is er mede dankzij de inspanningen van de werkgroep gekomen.

Het Hanzepavijoen aan de IJssel. De werkgroep is bij de Rechtbank Overijssel in beroep gegaan tegen de verleende vergunning omdat het paviljoen gebouwd is in het Natura 2000 gebied “Rijntakken”.