Lid worden

 Als lid kunt u op veel manieren uw bijdrage leveren aan onze vereniging:

  •  U kunt actief lid worden door mee te werken in één van onze  werkgroepen.
  •  U kunt passief lid worden. U ontvangt ons verenigingsblad “Ratelaar” en blijft daarmee op de hoogte van onze activiteiten.
  • U bent altijd welkom bij excursies en lezingen.
  • Wilt u ook de nieuwsbrief per e-mail ontvangen, meld dit dan bij info@natuurverenigingijsseldelta.nl

De contributie bedraagt € 21,– per jaar. Elk volgend lid op hetzelfde adres betaalt 7,50. Huisgenoten die lid zijn genieten dezelfde voordelen als een gewoon lid, zoals het gratis bijwonen van lezingen. U ontvangt per adres 1x de Ratelaar.

Bij aanmelding in het 1e en 2e kwartaal is men de volledige contributie verschuldigd. Lid worden in het 3e en 4e kwartaal is gratis. Opzeggingen dienen voor 1 januari te geschieden, anders wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

Ledenadministratie: 

Marina Rensen

Aanmelden via nvijleden@gmail.com

Aanmelden kan ook via info@natuurverenigingijsseldelta.nl

met vermelding van naam, adres, woonplaats, tel. nr. en op welke manier u lid wilt worden (zie boven.)