De Ratelaar

De Ratelaar is het verenigingsblad dat 3 keer per jaar uitgegeven wordt. Het wordt verspreid onder leden en donateurs. Onderwerpen zijn onder andere: verslagen van de verschillende werkgroepen, aankondigingen excursies, boekbesprekingen en nieuws uit de natuur.

1x per jaar worden in De Ratelaar, ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering, de jaarverslagen opgenomen.

Redactie en samenstelling: Kees de Kievid, 038-3323850, e-mail kees.lapwing@hetnet.nl

Verspreiding: Henk Dorgelo