4. Financieel Jaarverslag en balans 2019

jaarrekening 2019 Natuurvereniging IJsseldelta Kampen
alle bedragen zijn euro’s begroting werkelijk begroting
2019 2019 2020
Inkomsten
1 Contributies 3.200,00 3.271,00 3.100,00
2 Subsidie gemeente Kampen 2.100,00 2.278,55 2.100,00
3 Vergoeding GWE Museumboerderij 650,00 543,46 650,00
4 Exploitatie verenigingsruimte 150,00 71,00 100,00
5 bijdrage cursus 0,00 210,00 200,00
6 donatie’s/sponsering 700,00 575,00 500,00
7 entree lezingen 0,00 215,00 100,00
8 diversen 0,00 196,77 75,00
6.800,00 7.360,78 6.825,00
Uitgaven
1 Huur verenigingsruimte 2.590,00 2.629,32 2.650,00
2 Verwarming/verlichting/water GWE 1.300,00 1.144,66 1.300,00
3 Verzekeringen 60,00 56,92 60,00
4 Ratelaar + infobladen 1.900,00 1.204,79 1.600,00
5 Lidmaatschappen 125,00 104,25 125,00
6 Administratie- en bestuurskosten 450,00 342,69 450,00
7 Kosten excursies en/of avonden 500,00 388,45 500,00
8 Website 130,00 0,00 130,00
9 Natuur Beschermingswerkgreop 400,00 304,25 800,00
10 overige werkgroepen 50,00 0,00 225,00
11 Exploitatie verenigingsruimte 75,00 107,20 125,00
12 diversen 250,00 19,20 250,00
7.830,00 6.301,73 8.215,00
saldo -1.030,00 1.059,05 -1.390,00
Debet Balans per 31-12-2019 Credit
ING spaarrekening 14.515,29 Eigen Vermogen 10.090,39
ING betaalrekening 779,27 Nog te betalen 0,00
Nog te ontvangen 710,00 Bestemmingsreserve educatutie 5.129,79
Kas 217,61 bestemmingsreserve PR 1.001,99
totalen 16.222,17 16.222,17
Debet Balans per 31-12-2018 Credit
ING spaarrekening 8.515,59 Eigen Vermogen 9.031,34
ING betaalrekening 6.697,10 Nog te betalen 0,00
Nog te ontvangen 710,00 Bestemmingsreserve educatutie 5.000,00
Kas 108,75 bestemmingsreserve PR 2.000,00
totalen 16.031,44 16.031,34