4. Financieel Jaarverslag en balans 2020

Jaarrekening 2020 Natuurvereniging IJsseldelta Kampen
alle bedragen zijn euro’s begroting werkelijk begroting 
2020 2020 2021
Inkomsten
1 Contributies    3.100,00  2.980,50    3.200,00
2 Subsidie gemeente Kampen    2.100,00  2.399,92    2.200,00
3 Vergoeding GWE Museumboerderij      650,00     362,81      650,00
4 Exploitatie verenigingsruimte      100,00      23,50      100,00
5 bijdrage cursus      200,00        0,00      100,00
6 donatie’s/sponsering      500,00     417,97      500,00
7 entree lezingen      100,00      15,00      100,00
8 diversen       75,00      35,00        75,00
  6.825,00  6.234,70    6.925,00
Uitgaven
1 Huur verenigingsruimte   2.590,00  2.697,68     2.700,00
2 Verwarming/verlichting/water GWE    1.300,00     918,88     1.300,00
3 Verzekeringen        60,00       56,92         60,00
4 Ratelaar + infobladen    1.600,00     532,77     1.300,00
5 Lidmaatschappen      125,00     104,25       125,00
6 Administratie- en bestuurskosten      450,00     305,75       450,00
7 Kosten excursies en/of avonden      500,00     150,00       250,00
8 Website      130,00         0,00       130,00
9 Natuur Beschermingswerkgreop      800,00     177,00       800,00
10 overige werkgroepen      225,00         0,00       150,00
11 Exploitatie verenigingsruimte      125,00       34,53       100,00
12 diversen      250,00         0,00       200,00
  8.155,00  4.977,78    7.565,00
saldo  -1.330,00  1.256,92     -640,00
Debet Balans per 31-12-2020 Credit
ING spaarrekening  14.515,29 Eigen Vermogen  11.356,31
ING betaalrekening   1.889,67 bestemmingsreserve PR       642,44
Kas        42,50 Bestemmingsreserve educatie    4.448,71
totalen  16.447,46  16.447,46
Debet Balans per 31-12-2019 Credit
ING spaarrekening  14.515,59 Eigen Vermogen    9.380,69
ING betaalrekening       779,27 bestemmingreserve PR    1.001,99
nog te ontvangen          0,00 Bestemmingsreserve educatie    5.129,79
kas      217,61
totalen  15.512,47  15.512,47
saldo van het Eigen Vermogen
Eigen Vermogen 31-12-2020    11.356,31
Eigen Vermogen 31-12-2019    9.380,69
saldo    1.975,62
Toelichting op de Balans
Door de Covid 19 uitbraak hebben we een vertekend beeld van de financieele cijfers.
Zo zijn er geen excursies en lezingen geweest, waardoor de ratelaar ook minder verschenen is.
 Ook een meevaller is de website, volgens de provider waren er voor 2020 geen openstaande nota’s meer.
Als bestuur zijn we achter de schermen  bezig geweest met pr en educatie, waar ook investeringen in gedaan zijn.