Weidevogelbeschermingswerkgroep

De weidevogelbeschermingswerkgroep

a. probeert daar waar dat mogelijk is initiatieven en maatregelen, gericht op het beschermen van weidevogels en het bevorderen van de weidevogelstand in de IJsseldelta te bevorderen en te stimuleren;

b.  tracht in hechte samenwerking met de agrariërs, verenigd in de Agrarische Natuurvereniging Camperland en met andere agrariërs op methodische wijze zoveel mogelijk nesten van weidevogels in een zo groot mogelijk gebied te beschermen;

c.  brengt jaarlijks op statistisch verantwoorde wijze de stand van de weidevogels in de door haar onderzochte gebieden in de IJsseldelta in beeld;

d.  continueert het streven om de werkgroep met nieuwe beschermers uit te breiden.

De werkgroep komt regelmatig bij elkaar op De Hooizolder.

Contactpersoon: Ailko Faber, 06-36018075