Category Archives: Vogelwerkgroep

VWG Ochtendexcursie Harderbroek zaterdag 23 oktober 2021


De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert op zaterdag 23 oktober a.s. een ochtendexcursie naar het Harderbroek. Het natuurgebied Harderbroek ligt tegenover Harderwijk en grenst aan het randmeer Wolderwijd. Hier vind je uitgestrekte rietvelden, ruige moerassen, graslanden en pril oerbos.

Het Harderbroek is ieder seizoen de moeite waard om te bezoeken. Je kunt het gebied verkennen via het laarzenpad; deze start bij de parkeerplaats aan het Ganzenpad.

Vanaf hier loop je door een prachtig stukje bos en over orchideeënweiden naar een vogelkijkhut. Daar heb je een prachtig uitzicht over het Harderbroek en kun je de vogels in het moerasgebied goed bekijken.

Vogelparadijs

Met uitgestrekte rietvelden, ruige moerassen, graslanden en pril oerbos vormt het Harderbroek samen met het Harderbos en de Kievitslanden een van de meest gevarieerde natuurgebieden van Flevoland. Voor vogelliefhebbers een waar paradijs. Bijzondere vogels als rietgors, roerdomp en baardmannetje voelen zich in dit natte gebied goed thuis.

We vertrekken om  08:00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein en we zijn ca. 12.30 uur terug in Kampen.

De leiding berust bij  Nico Goosen telefoon 06 23778880 of 038 3329008. I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond 21 oktober  a.s. aanmelden.

Meerijden kost € 5,00.

Vogel fiets excursie langs het Reevediep zaterdag 25 september 2021

Komende zaterdagochtend 25 september, organiseert de vogelwerkgroep van natuurvereniging IJsseldelta een vogelexcursie op de fiets langs de nieuwe natuurgebieden van het Reevediep ten zuiden van Kampen tussen de IJssel en het Drontermeer.

Ook in de afgelopen seizoenen zijn weer veel bijzondere vogelsoorten gezien vanaf de fietspaden en de dijken.

Steltkluten,  bruine kiekendief, reuzensterns en roerdomp waren er onder andere te zien en daarnaast grote groepen voedselzoekende lepelaars terwijl ook de visarend en de zeearend regelmatig een kijkje kwamen nemen.

We hopen vanaf de fietspaden op de dijk  langs het Reevediep veel vogels te zien.

Een verrekijker meenemen is aan te bevelen. We vertrekken om 09:00 uur vanaf de Nieuwe Brug over de Bypass en zullen ca. 12:00 uur terug zijn.

Excursieleider is Henk de Vos, opgave graag voor 23 september a.s. via telefoonnummer 06 30157915

Als we met meer dan 5 personen zijn verdelen we ons over meerdere groepjes. Deelname gratis

Tekst Henk de Vos, foto Marc van der Kolk.

Excursie Programma Vogelwerkgroep 2e halfjaar 2021

Zaterdag 25 september 2021 Ochtend fiets excursie Reevediep

Vertrek 09.:00 uur aan de Kampen kant van de Nieuwenbrug over het Reevediep

Terugkomst bij de Nieuwenbrug  ca 12:00 uur.

We gaan in kleine groepjes de vogels in het gebied bekijken.

Excursieleider: is Henk de Vos Telefoonnummers  06-30157915 of 038-3324758

Graag uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden.

Zaterdag 23 oktober 2021 Ochtend excursie Harderbroek.

Vertrek 08:00 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen

Terugkomst in Kampen  ca 12:30 uur

Excursieleider: is Nico Goosen, Telefoonnummer 06-23778880 of 038-3329008

I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden.

Meerijden kost € 5,– bij vertrek te voldoen aan de excursieleider.

Zaterdag 20 november 2021 Dagexcursie Zuid West Friesland

Vertrek 08:00 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen,

Terugkomst in Kampen  ca 17.00 uur

Excursieleider is Oscar de Pauw telefoonnummer 06-13750331 of 0321-382873 

I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden.

Meerijden kost € 10,– bij vertrek te voldoen aan de excursieleider.

Zaterdag 27 november 2021 Landelijke SOVON dag

Nadere informatie volgt via de digitale nieuwsbrief en de website.

Zaterdag 11 december 2021 Dagexcursie Lauwersmeer Groningen Friesland

Vertrek 07:30 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen

Terugkomst in Kampen ca. 17:00 uur.

Excursieleider is Anton Wielink Telefoonnummer  038-3321562

I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden.

Meerijden kost € 15.00, bij vertrek te voldoen aan de excursieleider

Corona

In verband met de Corona-maatregelen staan er helaas op dit moment geen activiteiten gepland.

Dagexcursie VWG Zuid West-Friesland zaterdag 08 februari 2020.

Op zaterdag 8 februari 2020 gaat de vogelwerkgroep van de natuurvereniging IJsseldelta naar Zuidwest Friesland om daar vogels te observeren.

We vertrekken we om 7.30 uur van het Burgemeester Berghuisplein in Kampen.

Eerst gaan we naar de Workumerwaard en hopen daar div. soorten overwinterende ganzen en eenden te zien.

Ook roofvogels en verschillende steltlopers kunnen we er aantreffen. In de omgeving van Blauwhuis en Oudega verblijven nu vaak kleine rietganzen. Bij Kornwerderzand aan het begin van de Afsluitdijk hopen we leuke eenden soorten en duikers te zien.

Op de terugweg gaan we nog naar een aantal observatiehutten langs de Friese IJsselmeerkust.

We verwachten dat we om 16:00 uur weer in Kampen terug zullen zijn.

Belangstellenden voor deze auto-dagexcursie worden verzocht zich i.v.m. carpooling voor vrijdag 7 februari a.s. op te geven bij Henk De Vos  tel 0630157915

Meerijden kost € 10, 00

Excursie programma Vogel Werk Groep 1e halfjaar 2020

Zaterdag  8 februari 2020 Dagexcursie Zuid West Friesland

Vertrek: 07:30 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen Terug: ca.: 16:00 uur

Excursieleider: Henk de Vos Tel. 06 30157915 Meerijden kost € 10,–

I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden

Zaterdag 28 maart 2020 Ochtendexcursie Polder Arkemheen / Polsmaten

Vertrek: 07:30 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen Terug ca.: 12:30 uur

Excursieleider: Nico Goosen Tel. 06 23778880 Meerijden kost € 5,–

I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden

Zaterdag 18 april 2020 Ochtendexcursie Harderbroek

Vertrek: 07:00 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen Terug ca.: 12:30 uur

Excursieleider: Nico Goosen Tel. 06 23778880 Meerijden kost € 5,–

I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden

Zaterdag 16 mei 2020 Ochtendexcursie Vogelringstation de Glinte Kamperhoek

Vertrek: 07:30 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen Terug: ca.: 12:30 uur

Excursieleider: Oscar de Pauw Tel. 0321 382873 of 06 13750331

Meerijden en bijdrage voor het ringstation kost € 6,–

I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden

Zaterdag 6 juni 2020 Avondexcursie Nachtzwaluwen Noord Veluwe

Vertrek: 20:30 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen Terug: ca.: 23:00 uur

Excursieleider: Henk de Vos Tel. 06 30157915 Meerijden kost € 3,–

I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden

Zaterdag 20 juni 2020 Dagexcursie Drents Friese Wold, Fochtelooerveen en Aekingerzand

Vertrek ; 07:00 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen Terug: ca.; 17:00 uur

Excursieleider: Anton Wielink Tel.038 3321562 Meerijden kost € 10,–

I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden

VOGELEXCURSIE VWG LAUWERSMEER Zaterdag 14 december 2019

De Vogelwerkgroep van natuurvereniging IJsseldelta organiseert op zaterdag  14 december  2019 een dagexcursie naar het Lauwersmeer

Bezocht worden o.a. het uitzichtpunt de Pomp, Zoutkamp, het Jaap Deensgat, de haven van Lauwersoog, de Bantpolder en de pier bij Paessens en Moddergat.  

Het dynamische gebied heeft het gehele jaar door een grote aantrekkingskracht op vogels. Vooral in deze periode is de kans op bijzondere en zeldzame soorten groot. De grote groepen overwinterende ganzen, kleine en wilde zwanen zijn gearriveerd, roofvogels als zeearend, slechtvalk en blauwe kiekendief jagen in het gebied en de slikplaten bieden voedsel aan een groot aantal steltlopers.

Afhankelijk van weer en tijd zal bovendien een wandeling langs de Waddenzee gemaakt worden.

Warme kleding is een aanrader.

Het vertrek is om 07.30 van het Burg. Berghuisplein (stadhuis)in Kampen. In verband met gecombineerd vervoer is opgave (uiterlijk donderdag 12 december ) noodzakelijk.

We verwachten rond 17:00 uur weer terug te zijn in Kampen.

Excursieleider is Anton Wielink tel. 038-3321562

Meerijden kost € 15

Landelijke dag SOVON zaterdag 30 november 2019

De Landelijke Dag van SOVON  is een jaarlijks evenement voor alle actieve vogelaars in Nederland. Een bomvol programma met lezingen van topsprekers en meer dan 80 stands met boeken, optiek, reizen en vogelorganisaties uit heel Nederland. Mis het niet.

• Datum: 30 november 2019 • Vanaf 9.30 uur

• Locatie: Congrescentrum De Reehorst in Ede

• Kaarten voor de Landelijke Dag kosten 10 euro. Leden en vrijwilligers betalen 5 euro

Meer informatie en aanmelden voor deze dag op  www.sovon.nl

Zaterdag 26 oktober 2019 Kraanvogelexcursie Diepholzer Moor in Duitsland

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert op zaterdag 26 oktober a.s.. een dagexcursie naar het Diepholzer Moor in Duitsland.

In de Diepholzer zijn dan vele duizenden kraanvogels te vinden die in het gebied zullen opvetten om hun verdere trektocht naar Zuid Europa te kunnen voortzetten.

In deze regio liggen verschillende hoogveengebieden ( moren), deze worden omringd door landbouwgrond waarop vooral mais verbouwd wordt . De Kraanvogels en tevens de Ganzen foerageren overdag op deze akkers en vliegen dan in de namiddag naar hun slaapplaatsen in de hoogveengebieden. Naast kraanvogels en ganzen verblijven er vele andere wintergasten in het gebied zoals o.a. blauwe kiekendieven en klapeksters. Het plan is om het gebied in te gaan op zoek naar de Kraanvogels en de andere wintergasten. In de loop van de middag zullen wij ons begeven naar een van de hoogveengebieden om daar de grote groepen Kraanvogels te bekijken die onder veel lawaai hun overnachtingsgebied binnen vliegen, Dit zal vanaf een uitkijktoren in het gebied zijn. Zodra het te donker wordt om nog iets te kunnen zien, zo rond 19.10 uur zullen we weer naar Kampen teruggaan.

Tussen de middag houden we ergens een korte pauze dit of in het bezoekerscentrum of een eetcafé in het gebied,

We vertrekken om 06.00 uur vanaf het Burgemeester Berghuisplein, Denk er aan om een paspoort of identiteitskaart , contant geld en ruim voldoende eten en drinken en eventueel warme kleding mee te nemen, Al naar gelang de wensen van de deelnemers wordt er gekeken of we op de terugweg naar huis nog een korte stop maken om nog een hapje te eten.

Er zal op de dag van vertrek per auto informatie materiaal worden verstrekt met informatie over de te rijden route en verdere informatie over het gebied.

De leiding berust bij Marc van der Kolk en Nico Goosen i.v.m. carpooling uiterlijk woensdagavond 23 oktober a.s. aanmelden bij Nico Goosen Telefoonnummer 06-23778880 of 038-3329008 Graag bij aanmelden aangeven of u eventueel wilt rijden, en een 06 nummer voor de onderlinge bereikbaarheid tijden de excursie. Meerijden kost € 20.00, bij vertrek te voldoen aan een van de excursieleiders.

Afhankelijk van de aanwezigheid van Kraanvogels en / of j slechte weersomstandigheden wordt de excursie een week doorgeschoven.

17e Overijsselse Vogelaarsdag zaterdag 9 november 2019

Doe mee met de 17e vogelaarsdag van Overijssel op zaterdag 9 november 2019 Thema: de jeugd heeft de toekomst! Ben jij geïnteresseerd in vogels? Ben je een doorgewinterde vogelaar of ben je net begonnen met vogelen? Wil je andere vogelliefhebbers ontmoeten en meer kennis en inspiratie opdoen? Kom dan naar deze ontmoetingsdag voor jong en oud! Op deze ontmoetingsdag worden er enthousiaste verhalen gedeeld en leer je meer over verschillende onderwerpen zoals de Steppekiekendief en broedvogels van Overijssel. En vergeet niet om mee te doen met de Mistery Birds quiz!

DATUM Zaterdag 9 november 2019 TIJD 08:30 uur – 17:00 uur KOSTEN €5,- (inclusief consumpties en lunch. Aanvang programma om 09.30 uur Het programma staat op onderstaande website: https://www.knnv.nl/afdeling-vriezenveen/nieuws/vooraankondiging-van-de-18e-overijsselse-vogelaarsdag-9-november

De inschrijving zal plaatsvinden op volgorde van betaling. (s.v.p. bedrag overmaken op NL83RABO0360800246 t.n.v. Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.) LOCATIE Camping de Zandstuve, Grote Belterweg 3, 7794 RA Rheeze (Hardenberg)

Aanmelden : Vóór 1 november a.s. via penningmeester@nbvijs.nl

Ochtend Excursie VWG Vogelringstation De Glinte Ketelbos Kamperhoek zaterdag 12 oktober 2019

Zaterdag 12 oktober 2019 Ochtendexcursie Vogelringstation de Glinte Kamperhoek

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een ochtendexcursie naar het Vogelringstation de Glinte in Ketelbos bij Kamperhoek, Vanuit Kampen rijden wij langs het Vossemeer richting de Kamperhoek. Onderweg zullen wij een korte stop maken ter hoogte van de Vossemeer plaat op de heenweg of op de terugweg. De auto’s parkeren we aan de ingang van het Ketelbos waar we door het bos naar het vogelringstation wandelen.

Op het vogelringstation wordt er een uitleg gegeven over het ringen van vogels en zullen wij een kleine wandeling door het gebied maken. Omdat de vogeltrek op het moment van de excursie in volle gang is kunnen er verrassende soorten gevangen worden , dit naast de in het gebied aanwezige soorten zoals Baardman, Merel, Grote Bonte Specht en Rietgors.

Het ringen en uitleg bij het ringen gebeurt niet door de organisatoren van deze excursie maar door de ringers op het ringstation.

Bijzonderheden Bij slechte weersomstandigheden zoals regen gaat de excursie naar het vogelringstation niet door. De deelnemers zullen uiterlijk de avond ervoor hiervan op de hoogte gebracht worden. Door de natte omstandigheden van het terrein is het dragen van stevige wandelschoenen of laarzen aan te raden. Het dragen van fel gekleurde kleding is niet verstandig, dit schrikt de vogels af tijdens de uitleg door de ringers en het kan voorkomen dat men vraagt om op afstand van de vogels te gaan staan..

Bijdrage voor het vogelringstation ad EUR 2,50 per deelnemer. Deze bijdrage wordt door de ringers o.a. gebruikt om ringen aan te schaffen. Graag bij de start van de excursie te voldoen. We vertrekken om 08:00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein en we zijn ca. 12:00 uur terug. De leiding berust bij Oscar de Pauw tel. 0321-382873 of 06-13750331

Excursie programma Vogelwerkgroep 2e halfjaar 2019

Zaterdag 21 september 2019 Ochtend fiets excursie Reevediep

Zaterdag 21 september 2019 Ochtend fiets excursie Reevediep Vertrek 07:30 uur aan de Kampen kant van de Nieuwenbrug over het Reevediep Terugkomst bij de Nieuwenbrug ca 11:30 uur Excursieleider: Henk de Vos Telefoonnummers 06-30157915 of 038-3324758 Graag uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden

Zaterdag 05 oktober 2019 Ochtend excursie Vogelringstation de Glinte Kamperhoek Vertrek 08:00 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen Terugkomst in Kampen ca 12:00 uur Excursieleider: Oscar de Pauw, Telefoonnummers 06-13750331 of 0321-382873 I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden. Meerijden en bijdrage voor het ringstation kost € 6,00, bij vertrek te voldoen aan de excursieleider.

Zaterdag 26 oktober 2019 Dagexcursie Diepholz Duitsland Kraanvogels, Uitwijk wegens weer of latere aankomst kraanvogels naar 1 week later. Vertrek 06:00 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen, terugkomst in Kampen ca 22.00 uur Paspoort of identiteit bewijs verplicht mee te nemen. Excursieleiders: Marc van der Kolk, Nico Goosen en Oscar de Pauw Aanmelden bij Nico Goosen Telefoonnummer 06-23778880 of 038-3329008 I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden. Meerijden kost € 20.00, bij vertrek te voldoen aan een van de excursieleiders. Nadere informatie volgt via de digitale nieuwsbrief en de website.

Zaterdag 09 november 2019 Overijsselse Vogelaarsdag Locatie: Camping de Zandstuwe, Grote Belterweg 3 7794 RA Rheeze ( Hardenberg ) Nadere informatie volgt z.s.m. via de digitale nieuwsbrief en de website

Zaterdag 30 november 2019 Landelijke SOVON dag De Reehorst in Ede Nadere informatie volgt z.s.m. via de digitale nieuwsbrief en de website.

Zaterdag 14 december 2019 Dagexcursie Lauwersmeer Groningen Friesland Vertrek 07:30 uur van Burgemeester Berghuisplein Kampen Excursieleider is Anton Wielink Telefoonnummer 038-3321562 I.v.m. carpooling uiterlijk de donderdagavond voor de excursie aanmelden. Terugkomst in Kampen ca. 17:00 uur. Meerijden kost € 15.00, bij vertrek te voldoen aan de excursieleider

Ochtend fiets excursie vogelwerkgroep Reevediep zaterdag 21 september 2019

Komende zaterdagochtend 21 september, organiseert de Vogelwerkgroep van natuurvereniging IJsseldelta een vogelexcursie op de fiets langs de nieuwe natuurgebieden van de Het Reevediep of Bypass ten zuiden van Kampen tussen de IJssel en het Drontermeer.

Sinds dit voorjaar zijn de fietspaden opengesteld voor het publiek en zijn in de gebieden die onder water zijn gestroomd al veel bijzondere vogels waargenomen. Enkele paartjes steltkluten broedden er onverwachts, zeldzame vogels als zwarte ibis, ralreiger, witwangstern en roodhalsgans zochten er voedsel naast tientallen lepelaars.

We hopen vanaf het fietspad op de dijk langs het Reevediep (Bypass) veel vogels te zien.

Een verrekijker meenemen is aan te bevelen. We vertrekken om 07:30 uur vanaf de Nieuwenbrug over de Bypass en zullen ca. 11:30 uur terug zijn. Excursieleider is Henk de Vos, opgave graag voor 19 september via telefoonnummer 06 30157915, deelname is gratis

Dagexcursie VWG naar het Drents Friese Wold / Fochtelooerveen op zaterdag 29 juni 2019

De Vogelwerkgroep van natuurvereniging IJsseldelta organiseert op zaterdag 29 juni a.s. een dagexcursie naar het Drents Friese Wold en het Fochteloërveen.

We hopen een bezoek te brengen aan de vloeivelden bij Oranje met zijn bijzondere vogelkijktoren, waar meerdere soorten futen te zien zijn. Daarna gaan we naar het Fochteloërveen op de grens van Drenthe en Friesland Dit is een 2500 ha groot natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurmonumenten. Het hoogveengebied is deels afgegraven, zodat het een grote biodiversiteit kent. Tot de ca. 100 soorten broedvogels behoren de kraanvogel, boomvalk, grauwe klauwier en paapje. Ook de Slangenarend wordt regelmatig gezien. Verder heeft het een bijzondere flora en ook komen er slangen en reptielen voor. Als de tijd het toelaat bezoeken we nog andere plekken in de regio, de excursieleider bekijkt waar zich recent bijzondere vogelsoorten hebben laten zien. Het vertrek is ’s morgens om 7:00 uur vanaf het Burgemeester Berghuisplein in Kampen..We zijn ca 17:00 uur weer terug.

Wie mee wil kan zich (in verband met gecombineerd vervoer) tot uiterlijk donderdagavond 27 juni a.s. opgeven bij excursieleider Anton Wielink. Telefoon: 038 3321562 of mobiel. 06 10858217.

Ochtendexcursie VWG Vogelringstation de Glinte Kamperhoek zaterdag 25 mei 2019

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een ochtendexcursie naar het Vogelringstation de Glinte in Ketelbos bij Kamperhoek, Vanuit Kampen rijden wij langs het Vossemeer richting de Kamperhoek. Bj de ingang van het Ketelbos parkeren we de auto’s waarna we door het bos naar het vogelringstation wandelen. Op het vogelringstation wordt er een uitleg gegeven over het ringen van vogels en zullen wij een kleine wandeling door het gebied maken. Hierna brengen we nog een kort bezoek aan de zwaluwenwand in het gebied. Eindtijd van de excursie is ongeveer 12.00 uur. Vogels die naar verwachting geringd gaan worden zijn rietvogels zoals kleine karekiet, rietzanger, baardman, rietgors en zangvogels zoals merel, fitis, tjiftjaf, zwartkop en nachtegaal. Het ringen en uitleg bij het ringen gebeurt niet door de organisatoren van deze excursie maar door de ringers op het ringstation.

Bijzonderheden Bij slechte weersomstandigheden zoals regen gaat de excursie naar het vogelringstation niet door. De deelnemers zullen uiterlijk de avond ervoor hiervan op de hoogte gebracht worden. Door de natte omstandigheden van het terrein is het dragen van stevige wandelschoenen of laarzen aan te raden. Het dragen van fel gekleurde kleding is niet verstandig, dit schrikt de vogels af tijdens de uitleg door de ringers.. Bijdrage voor het vogelringstation ad EUR 2,50 per deelnemer. Deze bijdrage wordt door de ringers o.a. gebruikt om ringen aan te schaffen. Graag bij de start van de excursie te voldoen. We vertrekken om 07:00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein en we zijn ca. 12:30 uur terug. De leiding berust bij Oscar de Pauw telefoon 0321-382873 of 06-13750331 I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond 23 mei a.s. aanmelden. Meerijden inclusief de bijdrage voor het vogelringstation is EUR 6,–

VWG Ochtendexcursie zaterdag 30 maart 2019 Delta Schuitenbeek en Polder Arkemheen

Zaterdag 30 maart 2019 Ochtendexcursie Delta Schuitenbeek en Polder Arkemheen

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een ochtendexcursie naar Delta Schuitenbeek en Polder Arkemheen.

Deze excursie is dit jaar wederom opgenomen in het programma voor de deelnemers aan de vogelcursus voor beginners.

Weidevogels in het land, misschien de laatste winter vogels, eindeloze vergezichten. Arkemheen-Eemland is een uniek en extreem open gebied en niet voor niets verkozen tot een van de twintig Nationale Landschappen in Nederland!.

Al naar gelang wat wij zullen zien gaan wij door het gebied heen aan beide kanten van de provinciale weg tussen Nijkerk en Flevoland. Vanaf  de dijk van het randmeer zullen wij nog een aantal eenden soorten zien die op het randmeer verblijven.

Op de heenweg brengen we eerst een bezoek aan Delta Schuitenbeek bij strand Nulde. Vanaf de dijk hebben we een mooi uitzicht over het gebied en daar aanwezige vogels. Hierna maken we nog een korte wandeling naar de vogel kijkhut  in het gebied

We vertrekken om  07:30 uur vanaf het Burg. Berghuisplein en we zijn ca. 12:30 uur terug.

De leiding berust bij  Oscar de Pauw tel. 06-13750331 of 0321-382873.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond 28 maart a.s. aanmelden .

Meerijden kost € 7,00.

Bosuilen excursie Vogel Werk Groep vrijdag 22 februari 2019

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een Bosuilenexcursie in de omgeving van Heerde op vrijdagavond 22 februari a.s.

De Bosuilen zijn al enkele weken bezig hun territorium af te bakenen, we hopen hun mysterieuze roep in het donker te horen!

Vertrek 19.00 uur vanaf het Burgemeester  Berghuisplein in Kampen.

Terug ca. 21:00 uur

Excursieleider is Henk de Vos, tel. 06 30157915,

I.v.m.  carpoolen graag uiterlijk donderdagavond 21 februari a.s. aanmelden.

Meerijden kost  3,00 Euro

 

Excursie Vogelwerkgroep Zuid West Friesland zaterdag 26 januari 2019

Vogel dagexcursie 26 januari a.s.VWG Natuurvereniging IJsseldelta naar ZW-Friesland.

Zaterdag 26 januari 2019 vertrekken we om 8.30 uur van het Burg. Berghuisplein. Eerst gaan we naar de Workumerwaard en hopen daar div. soorten overwinterende ganzen te zien.

Ook roofvogels en verschillende steltlopers kunnen we er aantreffen. In de omgeving van Blauwhuis en Oudega verblijven nu vaak kleine rietganzen. Bij Kornwerderzand hopen we leuke eendensoorten en duikers te zien. Op de terugweg gaan we nog naar een aantal observatiehutten langs de Friese IJsselmeerkust..

Belangstellenden voor deze auto-dagexcursie worden verzocht zich i.v.m. carpooling voor donderdag 24 januari a.s. op te geven bij Henk De Vos  tel 0630157915

Meerijden kost € 10, —

Vogelexcursie naar het Drents Friese Wold / Fochtelooerveen op zaterdag 23 juni 2018

De Vogelwerkgroep van natuurvereniging IJsseldelta organiseert op zaterdag 23 juni a.s.  een dagexcursie naar het Drents Friese Wold en het Fochteloërveen.

We hopen een bezoek te brengen aan de vloeivelden bij Oranje met zijn bijzondere vogelkijktoren, waar meerdere soorten futen te zien zijn.

Daarna gaan we naar het Fochteloërveen op de grens van Drenthe en Friesland Dit is een 2500 ha groot natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurmonumenten. Het hoogveengebied is deels afgegraven, zodat het een grote biodiversiteit kent. Tot de ca. 100 soorten broedvogels behoren de kraanvogel, boomvalk, grauwe klauwier en paapje. Ook de Slangenarend wordt regelmatig gezien. Verder heeft het een bijzondere flora en ook komen er slangen en reptielen voor.

Als de tijd het toelaat bezoeken we nog andere plekken in de regio, de excursieleider bekijkt waar zich recent bijzondere vogelsoorten hebben laten zien.

Het vertrek is ’s morgens om 7:00 uur vanaf het Burgemeester Berghuisplein in Kampen..We zijn ca 17:00 uur weer terug.

Wie mee wil kan zich (in verband met gecombineerd vervoer) tot uiterlijk donderdagavond 21 juni a.s. opgeven bij excursieleider Anton Wielink.

Telefoon: 038 3321562 of mobiel. 06 10858217.

Meerijden kost EUR 10, —

Verslag Weidevogel werkgroep broedseizoen 2017

Seizoen 2017: Het jaar van de bewustwording

Weidevogel minnend Nederland veerde op toen op 8 november 2016 het volgende bericht via de pers ons bereikte:

De afgelopen decennia heeft Nederland onvoldoende gedaan om weidevogels te redden van de ondergang. Ondanks herhaaldelijk aandringen van Vogelbescherming Nederland heeft de rijksoverheid al die jaren niet de juiste maatregelen genomen om de constante achteruitgang van deze vogels te stoppen. Vogelbescherming staat niet alleen in haar oproep weidevogels als de grutto te redden. Ook andere natuurorganisaties, wetenschappers en boerenorganisaties trokken in het verleden regelmatig aan de bel. Voor Vogelbescherming is de maat nu vol, daarom dient de natuurorganisatie een klacht in bij de Europese Commissie.

Een recente studie van het CBS over het bereiken van de wereldwijd afgesproken Sustainable Development Goals toont aan dat Nederland op het gebied van natuur ernstig tekort schiet. De studie concludeert onder andere dat vogelsoorten van het boerenland nog steeds hard achteruit gaan. Uit het recentelijk verschenen boek Agrarisch natuurbeheer in Nederland blijkt dat met de huidige maatregelen er op termijn slechts zo’n 1.500 paar grutto’s over blijven. Ter vergelijking: in de jaren tachtig leefden er ruim 100.000 paar in ons land, vandaag de dag minder dan 30.000 paar. Een aantal dat dus elk jaar afneemt.

bron grafiek weidevogels (zie hieronder): Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, CBS, provincies

“De regering werd vorig jaar door een Kamermeerderheid opgeroepen zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om de weidevogels te redden. Dat plan is er nu, maar de Vogelbescherming vindt dat het een plan is zonder concrete doelstellingen, acties en extra financiële middelen. Om de dieren echt te redden zijn vergaande maatregelen noodzakelijk.

De organisatie hoopt dat Nederland door de Europese Commissie wordt verplicht om die maatregelen te nemen.”

Dat gaf de nodige aandacht op nationaal en internationaal niveau en gaf de weidevogelaars weer een beetje moed. Hoe de stand van zaken is met deze aanklacht is mij nog niet bekend. Het zal wel in de procedurele molen zitten van de Europese commissies.

Gedurende dit seizoen hebben we diverse malen mogen vernemen uit de pers dat de resultaten bij de boeren die biologisch boeren vaak ook diegenen zijn die hun bewustwording inzake weidevogels scherper krijgen. Uit de metingen bij deze voorlopers blijkt dat de weidevogels aanzienlijk beter presteren bij hun dan bij hun collega’s.

We mogen dus voorzichtig stellen dat er een tweesplitsing gaande is binnen het boerenbedrijf. De jongere boeren met biologische werkzaamheden kijken anders naar hun werkzaamheden dan de productieboeren waar de hoeveelheid en massa de trom slaat. Dat is old-skool boeren maar daar zijn er nogal een aantal van.

Uit onderzoek blijkt wel degelijk direct verband tussen de bedrijfsvoering van melkveehouders en de kans dat gruttonesten succesvol uitkomen

Bron: http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2017/4/Predatie-speelt-weidevogels-parten-123780E/

Het hele concept van het boerenbedrijf ligt onder druk. Denk maar aan het afschaffen van de melkquota,  het mest overschot, digitalisering etc. Je zult dus op een andere manier hetzelfde moeten gaan doen als boer. Slimmer met wel dezelfde omzet resultaten. Dat vergt moed en vindingrijkheid als ondernemer. Immers er is ook een duidelijke economisch belang.

Maar biologisch boer word je niet zomaar. Veel dingen die ‘gewone’ melkveehouders doen, mogen bioboeren niet – en andersom. Geen kunstmest. Ook geen pesticiden. Terughoudend met antibiotica, nooit preventief. Koeien zoveel mogelijk naar buiten en alleen biologisch voer.

Bioboeren gaan vaak kaas produceren of hebben er naast een B&B om de inkomsten te spreiden.

Als je als boer eenmaal op een ingeslagen weg zit is het zeer lastig om het roer om te gooien. Het kost een boer minstens 1 ½  jaar hard werken aleer hij zich biologisch mag noemen bijvoorbeeld. Het is dan ook niet altijd terecht dat de boeren de schuld krijgen van de huidige situatie. De internationale (lees Europese) regelgeving en de lokale regels hebben er voor gezorgd dat de situatie is zoals hij is.

 Steeds meer melkveehouders tonen interesse in een biologische bedrijfsvoering. In het eerste kwartaal van 2016 hebben al 60 melkveehouders zich geregistreerd bij Skal voor omschakeling. Dit is meer dan in heel 2015; toen zijn 49 melkveehouders met het omschakelproces naar biologische melkveehouderij begonnen. De omschakelperiode voor grasland is twee jaar, de omschakelperiode voor vee is een half jaar.

Bron: https://www.skal.nl/over-ons/nieuws/flink-meer-overstappers-naar-biologisch-in-veehouderij

 Dat gezegd hebbende is het dit jaar wel duidelijk geworden dat we in een situatie zitten die verre van ideaal is. Boeren zitten in een bewustwordingsfase. Daarnaast hebben wij als vrijwilligers geen, dan wel bijna geen invloed op deze grotere in elkaar grijpende bewegingen van geopolitieke afmetingen. Wij zitten wat dit aangaat onderaan in de keten.

Toch is het mede dankzij de inzet van deze vrijwilligers dat er de cijfers zijn die Nederland nodig is om het gehele beleid te beïnvloeden. Dus wat nu, onderaan in de keten. Zonder cijfers geen inzicht, zonder inzicht geen beleid. Een reden te meer om nu juist de schouders eronder te zetten. In de vrijwilligers groepen hoor ik te vaak neergeslagen geluiden dat het bijna geen zin meer heeft om onze tijd hieraan te besteden. Wij kunnen als vrijwilligers die neergang niet stoppen. Dat klopt! Maar….. door goed waar te nemen hebben we wel degelijk invloed op de basis van de aangeleverde cijfers.

We zagen dit jaar groepen vrijwilligers die samen met boeren een gebied gingen exploiteren dit jaar waarbij de boeren de vrijwilliger volgde qua aanwijzingen en opmerkingen. Zo kan het dus ook. Dat zijn uitzonderingen, echter ze geven aan dat er creativiteit is om naar oplossingen te zoeken.

Ieder seizoen weer komen er meer biologisch werkende boeren en jawel old-skool boeren die zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid. Ieder seizoen worden er meer plas-dras hoeken gecreëerd en dat heeft een directe impact op de weidevogels. Binnen onze groep vrijwilligers begint dat ook door te druppelen.

Het is onze taak om de boeren op tijd op de hoogte te stellen van alle mogelijkheden. Het vervelende van die zaken is dat de boeren in februari die beslissingen moeten maken. Dus is het zaak om de contacten vroeger aan te trekken dan wij gewend waren.

Wij gaan dat voor seizoen 2018 doen door het verzenden van een nieuwsbrief aan de boeren die binnen ons gebied actief zijn en ondersteuning hebben gevraagd van de weidevogel beschermers. In het kader van mee denken en omdenken.

 De insteek van Vogelbescherming Nederland:

Ons doel blijft om weidevogels weer goede kansen te geven in Nederland. We willen 200.000 hectare agrarisch gebied creëren met voldoende bloemrijk grasland: een ‘rijke weide’. Niet alleen weidevogels profiteren daarvan, maar ook planten, vlinders en bijen. Daarmee krijgt ca. 20 procent van het Nederlandse boerenland weer de uitstraling die het ooit had. Tientallen weidevogelboeren bewijzen nu al dat het kan: een gezond boerenbedrijf met veel aandacht voor natuur en weidevogels.

Met de campagne Red de Rijke Weide brengt Vogelbescherming partijen bij elkaar die werken aan de noodzakelijk omslag in het landelijk gebied.

In ons gebied zijn daar slechts drie boeren bij aangesloten:

-Klaas Jan bruins- Kampen

-Henk Pelleboer-Mastenbroek

-Wim van Ittersum-Mastenbroek

Dat moet beduidend beter. Dus als u als boer zich geroepen voelt:

https://www.redderijkeweide.nl/kaart/

 ieder jaar komt het spook van predatie weer om de hoek kijken.

‘Predatie is een volstrekt natuurlijk fenomeen’

Predatie kan een probleem zijn, maar het is niet de belangrijkste oorzaak van de teruggang van weidevogels. Dat blijkt uit tal van wetenschappelijke studies. Het grootste probleem voor de weidevogels is het verdwijnen van geschikt leefgebied door het steeds intensievere gebruik van het boerenland. (dat gebeurt bij meer soorten, denk maar aan de Tijgers) Om de weidevogels te redden is het dan ook een absolute voorwaarde dat er meer geschikte bloemrijke weilanden komen waar kuikens veilig zijn en voldoende voedsel kunnen vinden. m.a.w. het leefgebied uitbreiden.

Nu er nog zo weinig broedparen over zijn versterkt predatie in sommige regio’s het probleem voor de weidevogels. In goede weidevogelgebieden waar toch veel predatie is kunnen maatregelen genomen worden die er voor zorgen dat verschillende roofdieren niet in het gebied kunnen komen. Dat kan met tijdelijke rasters of schrikdraad. Het actief bestrijden van inheemse predatoren, zoals vossen en kraaien, vindt Vogelbescherming de allerlaatste stap.

Overigens is tegenhouden van de predatie d.m.v. afrastering is niet altijd even effectief zo weet Wolf Teunissen van Sovon Vogelonderzoek Nederland ons te vertellen:

Zo leert onder andere onderzoek uit Engeland. Wanneer daar vossen werden uitgeschakeld, grepen andere predatoren juist hun kans. En ook in gebieden waar vossen werden uit gerasterd met behulp van schrikdraad, ontdekten rode wouwen binnen twee jaar dat daar ineens wel heel veel kuikens te vinden waren. Het netto-effect was al snel weer nul.

Bron: http://www.boer-en-vogels.nl/berichten/3.2-De-rol-van-predatoren-in-weidevogelproblemen-.html

 Het bejagen van de vos is slechts folklore, en zal amper impact hebben op de gruttopopulatie. Folklore hoort geen rol te spelen in de discussie over de rampzalige teruggang van onze weidevogels. Sterker nog: het is gevaarlijk om op basis van gebrekkig inzicht in hoe diersoorten zich tot elkaar verhouden, oplossingen te suggereren voor het grote probleem van de verschraling van de natuur op ons platteland. Hoe aanlokkelijk ook, de veronderstelling dat we zonder de omstandigheden te veranderen gewenste ontwikkelingen tot stand kunnen brengen, is een van hoogmoed getuigende illusie.

Bron: https://www.oneworld.nl/groen/natuur/de-vos-niet-de-grootste-vijand-van-de-grutto

 In de Volkskrant van 20 juli jl stond een column van Caspar Janssen waarin hij een dag meeloopt met Wim Tijsen. Tureluuronderzoeker en medewerker boerenlandvogels bij Landschap Noord-Holland. En deze kwam tot de volgende conclusie:

Eigenlijk zijn er alleen nog maar weidevogels in reservaten waaromheen boeren werken die actief aan weidevogelbeheer doen. Boeren die er echt iets mee hebben.

Tijsen ziet een patroon. ‘Alle vogels hebben zich verzameld op die paar postzegels, verder is het leeg. En die roofdieren hebben honger. Vroeger zaten ze verspreid over het platteland, nu concentreren ze zich op die weidevogelgebiedjes. Dat versnelt de neergang.’

Hij klampt zich vast aan de lichtpuntjes. En soms gebeurt iets onverwachts. ‘In de Wieringenmeer zetten boeren hun akkers tijdelijk onder water om aaltjes te bestrijden. Jonge grutto’s hebben die akkers ontdekt. We verliezen de moed nog niet.’

 Verder is er gedurende het gehele jaar is een toenemende aandacht voor de weidevogels. Mede dankzij de niet aflatende inzet van Vogelbescherming Nederland. Recentelijk werden de weidevogels nog onder de aandacht gebracht bij de Oerol juni jl.

Vogelbescherming Nederland grijpt het Oerol Festival op Terschelling aan om aandacht te vragen voor de weidevogels. In de Terschellinger Polder zitten veel grutto’s, kieviten en scholeksters. Tijdens Oerol kunnen festivalgangers in de Terschellinger Polder zien hoe mensen de leefomgeving van de weidevogels beïnvloeden. Er is bijvoorbeeld een gruttokuikenpad, waar mensen zelf kunnen ervaren hoe het is om zo’n kuikentje te zijn. Ook zijn er gratis fietsexcursies. Oerol is dit jaar van 9 tot en met 18 juni.

Daarnaast is de ontwikkeling van de weidevogel-drone in onze regio ook bemoedigend te noemen. Wij hebben de diverse opnames bekeken en daar is moed uit te putten. De ontwikkelingen op dat gebied gaan razendsnel. Ieder stap wordt de programmatuur beter, de camera’s scherper en de wijze hoe er mee om te gaan sterker. Ik zie er naar uit dat we dit apparaat ook daadwerkelijk kunnen gaan inzetten. (Men is nu op het punt aangeland dat er nog jonge IT-ers gezocht worden die opgeleid willen worden om met deze drone ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Dus als u iemand in uw omgeving kent met de nodige kwaliteiten en interesse in de natuur…… laat het ons weten)

Binnen onze regio werden er diverse open dagen gehouden en een lokale discussie over weidevogels met boeren, bestuurders en belangstellenden. Dezen werden goed bezocht en er werd geluisterd door bestuurders. Dat was en is pure winst.

Wij zijn drie keer bij elkaar gekomen en hebben een groepsapp aangemaakt waardoor het communiceren onderling sneller gaat. Hoewel nog niet iedereen over een telefoon met app mogelijkheden beschikt, ziet iedereen het voordeel ervan.

Er is een facebookpagina aan gemaakt om onze ervaringen te delen met mensen die daar interesse in hebben. Waaruit we mogelijk nieuwe vrijwilligers kunnen interesseren.

Op 22 maart is het boek: “Gevaren rond de vogelhut” van Liesbeth van Binsbergen

Gepresenteerd in Rouveen. (Het boek beschrijft de spannende avonturen die de Staphorster tweeling Jorick en Jolijn beleeft met de broedende weidevogels op het land van hun vader. Ook hun bezoek aan weidevogelboer Pelleboer in Mastenbroek komt uitvoerig aan de orde) Als gevolg daarvan zijn er diverse scholen benaderd om met groep 5 met dit boek aan de slag te gaan in de klas.

De volgende stap is dat er ook weer mensen gevraagd om presentaties over weidevogels te geven op de diverse scholen. Met de daarvoor gemaakte tool box. Daarvoor worden nog steeds mensen gezocht voor het komende jaar dus meld u aan!

Ook is er in nauwe samenwerking met de Gemeente Kampen gewerkt aan het beheer van de gebieden waar gebouwd werd. Dat is in een prima samenwerking gegaan en zo hoort dat ook.

Tevens wil ik langs deze weg twee mensen bedanken voor hun tomeloze inzet gedurende het gehele jaar. Dat zijn Wim Baer en Joop Beens. Zij zijn onze steunpilaren in het gehele proces.

Al met al een bewogen jaar, dat zeker.

Verder wil ik alle vrijwilligers wederom bedanken voor hun niet aflatende inzet en voor het verzamelen van die broodnodige data. Jullie maken het verschil. Echt waar!

We sluiten het seizoen 2017 af en kijken reikhalzend uit naar dat moment van betovering wanneer de eerste weidevogels weer ons land binnen komen.

Ailko Faber

Coördinator IJsseldelta weidevogelwerkgroep

https://www.facebook.com/IJsseldeltaweidevogelwerkgroep/