Contact

Natuurvereniging IJsseldelta

p/a De Hooizolder

Groenestraat 94

8261 VJ Kampen

info@natuurverenigingijsseldelta.nl

Bestuur:

Voorzitter: Herman Koek, 0527-239554, 06 41626787
Secretaris: Barend Kamphuis, 038-3326248,

barendkamphuis@cs.com

Penningmeester: Rita Sollie, 06-15402187

Overige contactadressen:

Beheerder Hooizolder: Rita Sollie: 06-15402187

Plantenwerkgroep: Niels Jeurink: 038-3328741,

Vogelwerkgroep: Henk de Vos: milvus.mig@wolmail.nl

Weidevogelbeschermingswerkgroep, Anton Wielink: 038-3321562

Zeearenden: Henk de Vos, 038-3324758

IJsseloog: Anton Wielink, 038-3321562

Watervogeltellingen in Nederland, onderdeel monitoringgebieden: Ivonne Rabe, 038-3320952

Natuurbeschermingswerkgroep: Klaske van ‘t Oever, 038-3319047

Nieuwsbrief en website: Heleen Strikkers-Sollie, 038-3333663, 06-33009593

info@natuurverenigingijsseldelta.nl

Ratelaar: Kees de Kievid, 038-3323850

Ledenadministratie: Marjo van der Sluijs,

0527-239554,  marjovandersluijs@gmail.com