Plantenwerkgroep, excursieprogramma 2020

Coronacrisis

Zo maak je een mooi excursieprogramma, zo gebeurt er iets onverwachts dat alle plannen overhoop gooit. De Coronacrisis zorgt ervoor dat alle activiteiten tot 15 juni 2020 komen te vervallen. Deze excursies worden opgenomen in het excursieprogramma voor volgend jaar.

Vanzelfsprekend is het al dan niet doorgaan van de daarop volgende geplande excursies afhankelijk van de vraag of dat ook verantwoord is. Daarbij zijn de richtlijnen van het RIVM en eventuele aanvullende regels van de gemeente leidend. Via de digitale nieuwsbrief zal van tevoren bekendgemaakt worden als een excursie geannuleerd wordt. Voor alle vragen of opmerkingen daarover ben ik ook telefonisch of via e-mail bereikbaar: tel. 038-33 28 741 of njeurink@home.nl

Zalkerwaard, woensdagavond 17 juni 2020

De Zalkerwaard is het gebied tussen het Zalkerbos en de IJssel. Als compensatie voor de natuurschade van het ‘Ruimte voor de Rivier’-project is het bos uitgebreid, is het agrarische gebruik er deels beëindigd en is een flink perceel met veel natuurlijke hoogteverschillen secuur afgeplagd. Er groeien inmiddels veel bijzondere plantensoorten, wat ook te danken is aan het hooi uit een natuurreservaat bij Brummen dat hier werd verspreid. Vanavond gaan we weer eens een kijkje nemen in dit soortenrijke ‘stroomdalgrasland’.

We vertrekken om 19.00 uur van het Burgemeester Berghuisplein. Geef je van tevoren (uiterlijk dinsdag) even op bij Niels Jeurink, tel. 038-33 28 741 of njeurink@home.nl

Meer lezen: http://www.kamperalmanak.nl/downloads/almanak2018/Kamper_Almanak2018_13_zalkerbos.pdf

Duinen Ameland, zaterdag 27 juni 2020

De plantenwerkgroep gaan we geregeld op de Waddeneilanden kijken. Het ‘eilandgevoel’ zorgt er voor een bijzondere sfeer, het landschap met de afwisseling van duinen, polders en kwelders heel gevarieerd en ook de flora heeft tal van verrassingen. We bezochten al eens Schiermonnikoog en het Duitse Borkum; dit jaar gaan we een dag naar Ameland.

We vertrekken om 7.30 uur van het Burgemeester Berghuisplein, rijden naar Holwerd en varen van daar over naar Ameland (Nes) met de boot van 9.30 uur. De excursie duurt de gehele dag. Geef je van tevoren (uiterlijk donderdag) even op bij Niels Jeurink, tel. 038-33 28 741 of njeurink@home.nl

Meer lezen: https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/ameland/over-ameland

Westerveldse bos, woensdagavond 1 juli 2020

Het Westerveldse Bos ligt net ten noorden van Zwolle, vlakbij het Zwarte Water. Het bos werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw aangeplant op een oude, met grond afgedekte vuilstortplaats en heeft dus de nodige hoogteverschillen. Niet alleen in en langs de randen van het bos maar zeker ook in de omgeving zijn tal van bijzondere plantensoorten te vinden. Vanavond gaan we er eens kijken.

We vertrekken om 19.00 uur van het Burgemeester Berghuisplein. Geef je van tevoren (uiterlijk dinsdag) even op bij Niels Jeurink, tel. 038-33 28 741 of njeurink@home.nl

Meer lezen: https://www.rtvfocuszwolle.nl/zwarte-water-route/amp/

Doorbraak, zaterdag 15 augustus 2020

De Doorbraak is een nieuwe watergang van zo’n 13 km die in de buurt van Almelo is aangelegd. De watergang heeft een belangrijke rol voor het waterbeheer (opvang van overtollig regenwater) en fungeert ook als verbindingszone voor planten en dieren. De oevers van de watergang lopen flauw op en daar is dus sprake van een heel geleidelijke overgang van natte naar drogere milieus; de gemiddelde breedte van de ‘beek’ en de oevers is zo’n 75 meter. De flora is er heel gevarieerd. Er groeien tal van bijzondere plantensoorten, waar we vandaag naar op zoek gaan.

We vertrekken om 9.00 uur van het Burgemeester Berghuisplein. De excursie duurt de gehele dag. Geef je van tevoren (uiterlijk donderdag) even op bij Niels Jeurink, tel. 038-33 28 741 of njeurink@home.nl

Meer lezen: https://www.landschapoverijssel.nl/gebieden/de-doorbraak

Marker Wadden, zaterdag 5 september 2020

De Marker Wadden is het nieuwste stukje natuur in Nederland. Midden in het Markermeer is in opdracht van Rijkswaterstaat door Boskalis een aantal nieuwe eilanden opgespoten. Vereniging Natuurmonumenten beheert de eilanden, waarvan er in elk geval één ook toegankelijk is voor bezoekers.

We vertrekken om 9.00 uur van het Burgemeester Berghuisplein (vertrektijd onder voorbehoud!). De excursie duurt de gehele dag. Geef je van tevoren (uiterlijk donderdag) even op bij Niels Jeurink, tel. 038-33 28 741 of njeurink@home.nl

Meer lezen: https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden/welkom-op-marker-wadden

Voor alle excursies geldt:

Het vertrekpunt van alle excursies is het Burgemeester Berghuisplein, voor het gemeentehuis is dat. Dat is dus anders dan de afgelopen jaren!!! Aan de excursies zijn alleen reiskosten en kosten van horeca verbonden. Het opgeven vooraf is vooral bedoeld om van tevoren het transport van en naar een excursiedoel goed te kunnen organiseren.

Comments are closed.