Plantenwerkgroep – excursieprogramma 2019

Het excursieprogramma 2019 van de plantenwerkgroep is klaar! We hebben weer ons best gedaan er een mooie mix van te maken van excursies dichtbij en verder weg. Excursies met veel variatie in landschappen en dus hopelijk veel verschillende plantensoorten. Oordeel zelf of dat is gelukt. Ik hoop jullie komend jaar weer vaak te zien!

Niels Jeurink

Zalkerbos – zaterdagochtend 27 april 2019

Het eerste excursiedoel van de plantenwerkgroep is traditioneel het Zalkerbos óf Scherenwelle. Het is voor een plantenliefhebber moeilijk kiezen tussen die twee prachtige gebieden. Daarom wisselen we het af; en dit jaar is het Zalkerbos weer aan de beurt. Dit zeer oude bosgebied wordt door deskundigen het meest bijzondere ‘hardhoutooibos’ van Nederland genoemd. Dat is een bos in de uiterwaarden waar langzaam groeiende boomsoorten als eiken en iepen domineren en waarin verder ook veel gewone es voorkomt. Bossen met een heel rijke ondergroei, die heel vroeg in het jaar bloeit omdat er dan nog veel licht op de bodem terecht komt.

Eind april staan in het Zalkerbos allerlei bolgewasjes in bloei, met het blauwe druifje als een van de meest opvallende. Andere bijzondere plantensoorten die je er kunt tegenkomen zijn slangelook en moeslook, beiden familie van de uit de moestuin bekende bieslook, maar ook van prei, ui en knoflook. En een reeks andere soorten, waarvan we in elk geval de vingerhelmbloem, gulden boterbloem en schaafstro zullen zien.

We vertrekken om 9.30 uur per auto van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038-3328741, of e-mail: njeurink@home.nl.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=2883

Witte gebieden – woensdagavond 22 mei 2019

Witte gebieden zijn gebieden waar het lastig is om voldoende floragegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld doordat het gebied lastig bereikbaar is of omdat er weinig floristen in de buurt wonen. De Noordoostpolder is zo’n gebied. Floron, de stichting Floristisch Onderzoek Nederland, selecteert daar en in andere witte gebieden elk jaar ‘uurhokken’ van 5×5 km die dan door een plantenwerkgroep gereserveerd kunnen worden. Onze plantenwerkgroep neemt elk jaar zo’n uurhok voor haar rekening. Dit jaar willen we het gebied tussen Kuinre en Blankenham gaan bekijken. Dat gebied ligt op de grens van de Noordoostpolder en het ‘oude land’, dus daar waar ooit de kust van de Zuiderzee lag. Je ziet er soorten die op kwel wijzen van de hogere gronden naar de polder. En soorten die je meer in de duinen verwacht, bijvoorbeeld in de bermen van de Uiterdijkweg waar de wegberm is afgegraven tot op het onderliggende kalkrijke zand. Geelhartje vind/ vond je hier bijvoorbeeld massaal, net als sommige soorten orchideeën. Tot dusverre werden er 235 verschillende soorten gezien. Eens zien waar we dit jaar op uit kunnen komen.

We verzamelen om 19.00 uur op het Meeuwenplein in Kampen. Vandaar gaan we per auto naar het gebied. Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038-3328741, of e-mail: njeurink@home.nl.

Meer lezen:  Uiterdijkenweg

Zuid-Limburg – zaterdag 25 mei 2019

Er zijn van die gebieden in Nederland die op plantenliefhebbers een magische aantrekkingskracht hebben. Zuid-Limburg is een van die gebieden. Er is voor de florist zó veel te zien dat het je haast gaat duizelen. Het beekdal van de Geul, het Maasdal, de hellingbossen, kalkgraslanden, onkruidakkers, te veel om op te noemen. Dat alles is veel te veel voor één dag, zodat we moeten kiezen. Vandaag gaan we een bezoek brengen aan de Sint Pietersberg. Niet het hoogste punt maar zeker voor Nederlandse begrippen een markante heuvel. Deels afgegraven voor de winning van mergel (kalk) maar gelukkig is dat nu bijna gestopt en is van de berg nog veel over gebleven. Het hele gebied is tegenwoordig in eigendom/ beheer van Natuurmonumenten. Het is een voor alle natuurliefhebbers bijzonder gebied. Maar zeker voor de plantenliefhebber zijn er heel veel verschillende plantensoorten te vinden, waaronder talloze grote zeldzaamheden. Van orchideeën tot zonneroosjes, soorten van hellingbossen, je vindt ze er allemaal.

We vertrekken bijtijds, om 7.30 uur per auto van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038-3328741, of e-mail: njeurink@home.nl. De excursie duurt de hele dag.

Meer lezen: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/sint-pietersberg

 

Alde Feanen – zaterdag 1 juni 2019

Het Friese laagveengebied de ‘Alde Feanen’ (Oude Venen) bij Eernewoude (Earnewald) is een van de grote natuurgebieden in het laagveengebied die Nederland rijk is. Laagveen is veen dat onder invloed staat van het grondwater, meestal wordt dat gevoed door het water uit sloten. De laagveengebieden maken Nederland in Europees opzicht heel bijzonder; vrijwel nergens anders in Europa heb je namelijk zulke uitgestrekte veengebieden als in Nederland. Sinds 2006 is de Alde Feanen dan ook terecht een nationaal park geworden. Er is veel afwisseling in het gebied, met moerasbos, veel open water met een rijke oevervegetatie en ook bloemrijke hooilanden. Voor de plantenliefhebber is er dus van alles te zien en te beleven. Vandaag gaan we er dan ook eens een kijkje nemen met de plantenwerkgroep.

We vertrekken om 9.00 uur per auto van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038-3328741, of e-mail: njeurink@home.nl. De excursie duurt de hele dag.

Meer lezen: https://www.np-aldefeanen.nl/

Koekoekspolder, rand Mastenbroek – woensdagavond 5 juni 2019

De Koekoekspolder kennen we als het glastuinbouwgebied bij IJsselmuiden. Minder bekend is dat dit de diepst gelegen polder is van Overijssel en dat dit gebied daardoor ooit zo moeilijk droog was te malen dat het nog lang een moerassig gebied en meer is geweest. De strakke verkaveling, het intensieve gebruik en de lage grondwaterstand maken dat er tegenwoordig botanisch niet meer zo heel veel te beleven valt. Maar er zijn uitzonderingen. Vanavond willen we gaan kijken bij de overgang van de Koekoekspolder naar de wat hoger gelegen polder Mastenbroek, de oudste polder van Nederland, uit de 14-de eeuw.

We verzamelen om 19.00 uur op het Meeuwenplein in Kampen. Vandaar gaan we per auto naar de hoek Hagedoornweg / Bisschopswetering. Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038-3328741, of e-mail: njeurink@home.nl.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=832

Reevediep – woensdagavond 19 juni 2019

Het Reevediep, de waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer ten zuiden van Kampen, is inmiddels vrijwel ingericht. Het gedeelte buiten de vaargeul heeft een natuurbestemming gekregen en dat betekent dat we er soorten van zowel het rivierengebied als van het laagveengebied kunnen verwachten. Tijd om er ook eens met de plantenwerkgroep te gaan kijken.

We verzamelen om 19.00 uur op het Meeuwenplein in Kampen. Vandaar gaan we per auto naar de Noordwendigedijk, zodat we veel tijd hebben in het gebied tot het donker wordt. Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038-3328741, of e-mail: njeurink@home.nl.

Meer lezen: http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/natuur/

Wimmenummerduinen – zaterdag 22 juni 2019


De duinen bieden de plantenliefhebber veel moois. Er is heel veel variatie door grote verschillen in kalkrijkdom van de bodem, vocht en bezonning. Er zijn droge duinen en natte duinvalleien, en het kalkgehalte verschilt er sterk (hoog in het gebied tussen pakweg Hoek van Holland en Bergen aan Zee). En gaande van het strand landinwaarts neemt ook de invloed van het zout steeds af. Al die variatie maakt dat de flora er heel rijk aan soorten is. Gelukkig zijn grote delen van de duinen goed beschermd waardoor de grote recreatiedruk in het gebied er toch behoorlijk goed samengaat met natuur.

Vandaag bezoeken we een bijzonder duingebied bij Egmond dat eeuwenlang, tot begin jaren ’90, in bezit was van de Amsterdamse regentenfamilie Six, en dus ook ‘de duinen van Six’ werd genoemd. Sindsdien is het Provinciale Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) eigenaar van het gebied, en maakt het deel uit van het Noord-Hollands Duinreservaat. Bijzonder in het gebied zijn onder meer de oude volkstuintjes, stukjes duin die tot iets boven het grondwater werden uitgegraven en waar groenten werden verbouwd. Het landschap wordt er ook wel het ‘zeedorpenlandschap’ genoemd. De flora is er heel bijzonder. Je vindt er -bijvoorbeeld- diverse soorten bremrapen, parasitaire planten zonder bladgroen.

We vertrekken om 8.30 uur per auto van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038-3328741, of e-mail: njeurink@home.nl. De excursie duurt de hele dag.

Meer lezen: https://duinenenmensen.nl/wp-content/uploads/2014/05/Ten-noorden-van-Egmond-Wimmenummerduinen.pdf

Hunze – zaterdag 24 augustus 2019

De Hunze is een oud riviertje dat oostelijk van de Drentse Hondsrug stroomt. Het voert het water van gebieden als het Bargerveen af in noordelijke richting. Uiteindelijk komt dit water in de Dollard, het water tussen Delfzijl en het Duitse Emden waar ook de Eems in uitmondt. De Hunze onderging hetzelfde lot als heel veel andere beken: de beek werd rechtgetrokken (‘gekanaliseerd’) en de waterkwaliteit verslechterde, bijvoorbeeld door lozingen van afvalwater van de aardappelmeelfabrieken. Die zijn nu gelukkig al lang verleden tijd. In een groot project van diverse overheden zijn inmiddels enkele van de vroegere meanders hersteld en heeft een deel van het gebied weer een natuurbestemming gekregen. We zijn nieuwsgierig welke planten hier te vinden zijn. Alle reden om er eens een bezoek te brengen.

We vertrekken om 9.00 uur per auto van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038-3328741, of e-mail: njeurink@home.nl. De excursie duurt de hele dag.

Meer lezen: https://www.prolander.nl/projecten/projecten-drenthe/gebiedsontwikkeling/

 

 

Comments are closed.