Vogelexcursie Zuid West Friesland zaterdag 27 januari 2018

Vogelexcursie Zuid West Friesland zaterdag 27 januari 2018.

Zaterdag  27 januari  2018 vertrekken we om 8.30 uur van het Burgemeester  Berghuisplein in Kampen. Eerst gaan we naar de Workumerwaard en hopen daar diverse soorten overwinterende ganzen te zien.

Ook roofvogels en verschillende steltlopers kunnen we er aantreffen. In de omgeving van Blauwhuis en Oudega verblijven nu vaak kleine rietganzen. Bij Kornwerderzand hopen we leuke eendensoorten en duikers te zien. Op de terugweg gaan we nog naar een aantal observatiehutten langs de Friese IJsselmeerkust..

Belangstellenden voor deze auto-dagexcursie worden verzocht zich i.v.m. carpooling voor vrijdag 26 januari a.s. op te geven bij Henk De Vos  telefoon nummer 0630157915

Meerijden kost € 10, 00

Comments are closed.