Excursie Vogelwerkgroep naar de Zeeuwse Delta

Zaterdag 22 april 2017

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een dagexcursie naar de Zeeuwse Delta en dan met name de eilanden Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland.

De Zeeuwse Delta hoeft eigenlijk geen nadere introductie, denk maar aan de zuidkust van  Schouwen Duiveland ook wel bekend als de Zeeuwse Vogelboulevard en de Kwade Hoek op Goeree Overflakkee

Wij brengen een bezoek aan verschillende vogel gebieden zoals Kwade Hoek, Grevelingendam, Koudekerkse Inlaag met Plompe toren, Flauwers en Wevers inlagen,  Plan Tureluur en de Ventjagersplaten.

Foto Koudekerkse inlaag met Plompe toren

In deze tijd van het jaar is de voorjaarstrek nog in volle gang dus een kans op   bijzonderheden naast de vele kust- en wadvogels is zeker aanwezig.

De te volgen route wordt op de dag zelf bekend gemaakt.

Bij slechte weersomstandigheden zoals regen wordt de excursie verplaatst naar het najaar.

Dit zal uiterlijk de avond voor vertrek besloten worden door de excursieleider.

We vertrekken om  06.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein en we zijn tussen 17.30 uur  en 18.00 uur zeker weer terug.

De leiding berust bij  Oscar de Pauw telefoon 06-13750331.I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond 20 april  a.s. aanmelden.

Meerijden kost € 20,00

Comments are closed.