Plantenwerkgroep Excursieprogramma 2017

Zalkerbos – zaterdagochtend 29 april 2017

Traditiegetrouw starten we het excursieseizoen van de plantenwerkgroep het ene jaar in Scherenwelle en het andere jaar in het Zalkerbos, zo ergens in april. Voor het Zalkerbos een mooie tijd, omdat dan alle voorjaarsbloeiers in bloei staan. Het bos is een van de heel weinige ‘echte’ hardhoutooibossen in Nederland, bossen dus die door de rivierinvloed zijn gevormd (‘ooi’) en waarvan de boomlaag wordt gedomineerd door eiken, essen en iepen. Het Zalkerbos is daar een prachtig voorbeeld van, met een heel goed ontwikkelde voorjaarsflora.

Direct aangrenzend aan het Zalkerbos zijn in 2015/2016 ook allerlei maatregelen genomen die te maken hebben met het uitdiepen van de IJssel tussen Molenbrug en Eilandbrug. Er is bos aangeplant, er is een extra watergeul gegraven en een aantal graslandpercelen is nauwgezet afgeplagd, met behoud van het oorspronkelijke reliëf. Door oude afzettingen van de rivier zijn zandruggen ontstaan met allerlei laagtes en hoogtes. Door het afschrapen van de bovenlaag ontstaat een waard die in potentie vergelijkbaar is met de Vreugderijkerwaard aan de andere kant van de rivier (stroomdalgrasland). Het is spannend wanneer en welke bijzondere soorten uit de Vreugdenrijkerwaard zich ook gaan vestigen aan deze kant van de rivier!

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 9.30 uur op het Meeuwenplein. De excursie duurt tot 13.00 uur.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=2266

Kampereiland/ Noordoostpolder – Woensdagavond 7 juni

Van het Kampereiland en de Noordoostpolder zijn bij stichting Floron, de organisatie die in Nederland de floragegevens verzamelt, nog niet zo heel veel gegevens bekend. Terwijl er toch diverse bijzondere soorten te vinden zijn. Vanavond bezoeken we één van die ‘witte gebieden’, zoals ze om die reden worden genoemd. Het Kampereiland bezochten we al vaker, wat ook steevast botanische verrassingen opleverde als zilte zegge, bevertjes en geelhartje. Ook in de Noordoostpolder komen die soorten op sommige plekken voor. Eens kijken wat we er vanavond kunnen vinden. Waar we precies naar toe gaan is afhankelijk van de voorkeur van Floron.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie eindigt als het donker wordt.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=1188

Wisselseveen – zondag 11 juni 2017

Het Wisselseveen ligt pal langs de rand van de Veluwe, niet ver van Epe. Omdat hier zeker voor Nederlandse begrippen sprake is van een behoorlijk hoogteverschil komt aan de voet van de helling veel kwelwater aan het oppervlak. Dat heldere en schone water wordt van oudsher via beekjes afgevoerd. Maar voordat het in de beekjes terechtkomt stroomt het eerst door dit natuurgebiedje. Omdat het kwelwater er stagneerde ontstond er veen, met een heel bijzondere flora. Helaas werd dat gebied op de schop genomen om het geschikt te maken voor agrarisch gebruik. Dat lukte echter niet goed; het gebied bleef nat door al het kwelwater en schraal. En in elk geval een deel van de bijzondere soorten bleven. In 1993 is men daarom begonnen het gebied –weer- als natuurgebied in te richten. Met een heel bijzonder resultaat. Vandaag gaan we er kijken.

Praktische informatie: We verzamelen om 10.00 uur van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl.

Meer lezen: https://www.glk.nl/landschap-kastelen/locatie/?locatie=32

Borkum – zaterdag 1 juli 2017

De plantenwerkgroep bezoekt dit jaar weer het Duitse Waddeneiland Borkum. Op het eiland is veel te zien. Van kwelders, waar je aankomt met de boot, tot uitgestrekte duingebieden en strandvlaktes. We bekijken de ‘flora van het zout’ en die van de overgangen naar de zoetere standplaatsen. Het stadje zelf wijkt duidelijk af van de dorpjes zoals we die op de Nederlandse Waddeneilanden kennen. Er is meer hoogbouw, het geheel doet meer denken aan een soort van kuuroord of een badplaats als Scheveningen, zonder overigens echt storend te zijn. Er rijdt een treintje van het dorp naar de veerboot, ook altijd een aardige belevenis. Borkum maakt deel uit van het (overigens nog veel grotere) Nationaal Park “Niedersächsisches Wattenmeer”, en het overgrote deel van het buitengebied valt ook onder de Europese bescherming (Natura 2000).

We waren al eens eerder op het eiland, in 2014, en toen zagen we al dat het er heel mooi is en dat er voor de plantenliefhebber veel te beleven is. En wat we toen ook zagen was… regen. De héle dag heeft het er weliswaar niet zo hard maar wel zeer langdurig geregend. Dat moet beter kunnen, dus we wagen het er nog een keer op.

Praktische informatie: We willen op tijd zijn voor de boot van 10.15 die uit de Eemshaven vertrekt. Dat betekent vertrek om 7.45 van het Meeuwenplein. De excursie duurt tot laat, want we willen de middagboot van 18.00 van het eiland hebben (18.50 Eemshaven). En dan aan de Nederlandse kant ergens wat gaan eten. Vergeet niet je paspoort/ identiteitskaart mee te nemen! Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. Doe dat tijdig, uiterlijk 24 juni, vanwege het reserveren van kaartjes voor de boot.

Meer lezen: http://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/nationalpark (site Nationaal Park)

Fort Pannerden/ Klompenwaard – zaterdag 22 juli 2017

Dicht bij het Gelderse Doornenburg ligt de Pannerdense Kop, de plaats waar de Waal en het Pannerdens Kanaal splitsen. Aan de overzijde van de Waal ligt de Millingerwaard, aan de overzijde van het Pannerdens Kanaal de Rijnstrangen. Maar ook aan deze kant van de rivieren is veel bijzonders te zien. Het gebied is in de loop van de tijd natuurlijker ingericht door bijvoorbeeld sommige van de uiterwaarden te ontkleien. Daardoor zijn er zowel soorten van droge (stroomdal)graslanden als soorten van slikken en rivierstrandjes te vinden. Bijzonderheden die er bekend zijn zijn –onder veel meer- polei (een soort munt die je alleen in het rivierengebied vindt), grote centaurie, wede en kleine ruit. Het Fort Pannerden, een oud verdedigingswwerk dat vele jaren gekraakt was is er ook te vinden. Tegenwoordig is het een uitvalsbasis van allerlei bijzondere activiteiten. We gaan er een dagje genieten van de flora en het bijzondere rivierenlandschap.

Praktische informatie: We verzamelen om 9.30 uur van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl.

Meer lezen: https://www.ark.eu/gebieden/gelderse-poort/klompenwaard

Vreugderijkerwaard  – woensdagavond 19 juli 2017

De Vreugderijkerwaard is ‘tegenover’ Zalk op de andere (rechter) oever van de IJssel te vinden, dicht bij Westenholte dus. Het is één van de pareltjes in het rivierengebied, wellicht een van de mooiste voorbeelden van stroomdalgrasland (droog, soortenrijk grasland) in Nederland. Het gebied herbergt talrijke bijzondere plantensoorten, waaronder maar liefst drie soorten bremrapen (parasitair levende plantensoorten), veldsalie, zacht vetkruid en de uiterst zeldzame liggende ereprijs. En nog heel veel andere plantensoorten! Vanavond gaan we er kijken.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie eindigt als het donker wordt.

Meer lezen: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/vreugderijkerwaard

De Hamert – zaterdag 9 september 2017

De Hamert is een bijzonder natuurgebied in het noorden van Limburg, niet zo ver van Arcen. Het maakt deel uit van het Nationaal Park de Maasduinen. Dit gebied ontstond –ooit- door de afzetting van zand ten oosten van de toenmalige Maas. Door de afgezette zandruggen kon water niet meer naar de Maas afstromen, waardoor uitgestrekte moerassen ontstonden. Die moerassen zijn al lang geleden droog gelegd en zijn in agrarisch gebruik. Maar de langgerekte zandruggen bleven. Hier waaide op sommige plaatsen zand uit tot laagten, waarin vennetjes ontwikkelden. Bos en heiden met vennetjes wisselen elkaar nu af. Enkele jaren geleden broedde hier al eens een bijeneter. In het gebied vind je ook het Geldernsch-Nierskanaal, ooit een poging om een vaarverbinding te graven van de Maas naar de Rijn, maar dat project strandde jammerlijk door de sterke grondwaterstroom die het graven tot gevolg had. Nu is het een snel stromende beek geworden die weinig meer aan het graafwerk van ooit doet herinneren. Het is dus een groot gebied waar van alles te zien is. En vandaag nemen we daar uitgebreid de tijd voor.

Praktische informatie: We verzamelen om 9.30 uur van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl.

Meer lezen: http://www.natuurparkenlimburg.nl/np/de-maasduinen

Comments are closed.