Excursie Vogelwerkgroep Zuid West Friesland

zw Friesland

Zaterdag 28 jan 2017 vertrekken we om 8.30 uur van het Burg. Berghuisplein. Eerst gaan we naar de Workumerwaard en hopen daar div. soorten overwinterende ganzen te zien.

Ook roofvogels en verschillende steltlopers kunnen we er aantreffen. In de omgeving van Blauwhuis en Oudega verblijven nu vaak kleine rietganzen. Bij Kornwerderzand hopen we leuke eendensoorten en duikers te zien. Op de terugweg gaan we nog naar een aantal observatiehutten langs de Friese IJsselmeerkust..

Belangstellenden voor deze auto-dagexcursie worden verzocht zich i.v.m. carpooling voor vr. 26 jan. op te geven bij Fibo Nannen tel 038 336439

Meerijden kost € 10, 00

 

 

 

 

Comments are closed.