Category Archives: Vogelwerkgroep – excursieprogramma

Ochtendexcursie Vogelwerkgroep Polder Arkemheen Delta Schuitenbeek zaterdag 24 maart 2018

Zaterdag 24 maart 2018 Ochtendexcursie Delta Schuitenbeek en Polder Arkemheen

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een ochtendexcursie naar Delta Schuitenbeek en Polder Arkemheen.

Deze excursie is dit jaar opgenomen in het programma voor de deelnemers aan de vogelcursus voor beginners.

Weidevogels in het land, misschien de laatste winter vogels, eindeloze vergezichten. Arkemheen-Eemland is een uniek en extreem open gebied en niet voor niets verkozen tot een van de twintig Nationale Landschappen in Nederland!.

Al naar gelang wat wij zullen zien gaan wij door het gebied heen aan beide kanten van de provinciale weg tussen Nijkerk en Flevoland. Vanaf  de dijk van het randmeer zullen wij nog een aantal eenden soorten zien die op het randmeer verblijven.

Op de heenweg brengen we eerst een bezoek aan Delta Schuitenbeek bij strand Nulde. Vanaf de dijk hebben we een mooi uitzicht over het gebied en daar aanwezige vogels. Hierna maken we nog een korte wandeling naar de vogel kijkhut  in het gebied

We vertrekken om  07:30 uur vanaf het Burg. Berghuisplein en we zijn ca. 12:30 uur terug.

De leiding berust bij  Oscar de Pauw tel. 0613750331 of 0321-382873.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond 22 maart a.s. aanmelden .

Meerijden kost € 7,00.

Vogelexcursie Zuid West Friesland zaterdag 27 januari 2018

Vogelexcursie Zuid West Friesland zaterdag 27 januari 2018.

Zaterdag  27 januari  2018 vertrekken we om 8.30 uur van het Burgemeester  Berghuisplein in Kampen. Eerst gaan we naar de Workumerwaard en hopen daar diverse soorten overwinterende ganzen te zien.

Ook roofvogels en verschillende steltlopers kunnen we er aantreffen. In de omgeving van Blauwhuis en Oudega verblijven nu vaak kleine rietganzen. Bij Kornwerderzand hopen we leuke eendensoorten en duikers te zien. Op de terugweg gaan we nog naar een aantal observatiehutten langs de Friese IJsselmeerkust..

Belangstellenden voor deze auto-dagexcursie worden verzocht zich i.v.m. carpooling voor vrijdag 26 januari a.s. op te geven bij Henk De Vos  telefoon nummer 0630157915

Meerijden kost € 10, 00

Vogelexcursie Lauwersmeer zaterdag 9 december 2017

De vogelwerkgroep van natuurvereniging IJsseldelta organiseert op zaterdag december  2017 een dagexcursie naar het Lauwersmeer.

Bezocht worden o.a. het uitzichtpunt de Pomp, Zoutkamp, het Jaap Deensgat, de haven van Lauwersoog, de Bantpolder en de pier bij Paessens Moddergat.

Het dynamische gebied heeft het gehele jaar door een grote aantrekkingskracht op vogels. Vooral in deze periode is de kans op bijzondere en zeldzame soorten groot. De grote groepen winterganzen en wilde zwanen zijn gearriveerd, roofvogels als zeearend, slechtvalk en blauwe kiekendief jagen in het gebied en de slikplaten bieden voedsel aan een groot aantal steltlopers. Afhankelijk van weer en tijd zal bovendien een wandeling langs de Waddenzee gemaakt worden.

Warme kleding is een aanrader.

Het vertrek is om 07.30 van het Burg. Berghuisplein (stadhuis)in Kampen. In verband met gecombineerd vervoer is opgave (uiterlijk donderdag 7 december ) noodzakelijk.

We verwachten rond 17:00 uur weer terug te zijn in Kampen.

Excursieleider is Anton Wielink tel. 038-3321562

Meerijden kost € 15

Dagexcursie Vogelwerkgroep Zeeuwse Delta op zaterdag 7 oktober 2017

Zaterdag 07 oktober 2017

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een dagexcursie naar de Zeeuwse Delta en dan met name de eilanden Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland.

De Zeeuwse Delta hoeft eigenlijk geen nadere introductie, denk maar aan de zuidkust van  Schouwen Duiveland ook wel bekend als de Zeeuwse Vogelboulevard en de Kwade Hoek op Goeree Overflakkee

Wij brengen een bezoek aan verschillende vogel gebieden zoals Kwade Hoek, Grevelingendam, Koudekerkse Inlaag met Plompe toren, Flauwers en Wevers inlagen,  Plan Tureluur en de Ventjagersplaten.

Foto Koudekerkse inlaag met Plompe toren

In deze tijd van het jaar is de najaarstrek in volle gang dus een kans op   bijzonderheden naast de vele kust- en wadvogels is zeker aanwezig.

De te volgen route wordt op de dag zelf bekend gemaakt.

Bij slechte weersomstandigheden zoals regen gaat de excursie niet door.

De excursie wordt dan waarschijnlijk naar volgend voorjaar verplaatst.

Dit zal uiterlijk de avond voor vertrek besloten worden door de excursieleider.

We vertrekken om  07.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein en we zijn rond 17.30 uur  zeker weer terug in Kampen.

De leiding berust bij  Oscar de Pauw telefoon 06-13750331 of 0321-382873 .I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond 5 oktober a.s. aanmelden.

Meerijden kost € 20,00

Excursie Vogelwerkgroep naar de Zeeuwse Delta

Zaterdag 22 april 2017

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een dagexcursie naar de Zeeuwse Delta en dan met name de eilanden Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland.

De Zeeuwse Delta hoeft eigenlijk geen nadere introductie, denk maar aan de zuidkust van  Schouwen Duiveland ook wel bekend als de Zeeuwse Vogelboulevard en de Kwade Hoek op Goeree Overflakkee

Wij brengen een bezoek aan verschillende vogel gebieden zoals Kwade Hoek, Grevelingendam, Koudekerkse Inlaag met Plompe toren, Flauwers en Wevers inlagen,  Plan Tureluur en de Ventjagersplaten.

Foto Koudekerkse inlaag met Plompe toren

In deze tijd van het jaar is de voorjaarstrek nog in volle gang dus een kans op   bijzonderheden naast de vele kust- en wadvogels is zeker aanwezig.

De te volgen route wordt op de dag zelf bekend gemaakt.

Bij slechte weersomstandigheden zoals regen wordt de excursie verplaatst naar het najaar.

Dit zal uiterlijk de avond voor vertrek besloten worden door de excursieleider.

We vertrekken om  06.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein en we zijn tussen 17.30 uur  en 18.00 uur zeker weer terug.

De leiding berust bij  Oscar de Pauw telefoon 06-13750331.I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond 20 april  a.s. aanmelden.

Meerijden kost € 20,00

Ochtendexcursie Vogelwerkgroep Polder Arkemheen / Polsmaten

Zaterdag 25 maart 2017 Ochtendexcursie Arkemheen Polsmaten.

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een ochtendexcursie naar Arkemheen en Polsmaten.

Weidevogels in het land, misschien de laatste winter vogels, eindeloze vergezichten. Arkemheen -Eemland is een uniek en extreem open gebied en niet voor niets verkozen tot een van de twintig Nationale Landschappen in Nederland!.

Al naar gelang wat wij zullen zien gaan wij door het gebied heen aan beide kanten van de provinciale weg tussen Nijkerk en Flevoland. Vanaf  de dijk van het randmeer zullen wij nog een aantal eenden soorten zien die op het randmeer verblijven.

Op de heenweg maken we een kort uitstapje naar de Delta Schuitenbeek bij strand Nulde.

We vertrekken om  07:30 uur vanaf het Burg. Berghuisplein en we zijn ca. 12:30 uur terug.

De leiding berust bij  Oscar de Pauw telefoonnummer:  06-13750331

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond 23 maart a.s. aanmelden.

Meerijden kost € 7,00

Bosuilen excursie Vogelwerkgroep omgeving Heerde

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een Bosuilenexcursie in de omgeving van Heerde op vrijdagavond 24 februari a.s.

De Bosuilen zijn al enkele weken bezig hun territorium af te bakenen, we hopen hun mysterieuze roep in het donker te horen!

Vertrek 19.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein.

Excursieleider is Henk de Vos, tel. 06 30157915, i.v.m. carpooling graag uiterlijk donderdagavond 23-2-2012 aanmelden.

Meerijden kost 3 Euro

Excursie Vogelwerkgroep Zuid West Friesland

zw Friesland

Zaterdag 28 jan 2017 vertrekken we om 8.30 uur van het Burg. Berghuisplein. Eerst gaan we naar de Workumerwaard en hopen daar div. soorten overwinterende ganzen te zien.

Ook roofvogels en verschillende steltlopers kunnen we er aantreffen. In de omgeving van Blauwhuis en Oudega verblijven nu vaak kleine rietganzen. Bij Kornwerderzand hopen we leuke eendensoorten en duikers te zien. Op de terugweg gaan we nog naar een aantal observatiehutten langs de Friese IJsselmeerkust..

Belangstellenden voor deze auto-dagexcursie worden verzocht zich i.v.m. carpooling voor vr. 26 jan. op te geven bij Fibo Nannen tel 038 336439

Meerijden kost € 10, 00

 

 

 

 

Excursie vogelwerkgroep naar het Lauwersmeer

VOGELEXCURSIE LAUWERSMEER

De vogelwerkgroep van natuurvereniging IJsseldelta organiseert op zaterdag 17 december 2016 een dagexcursie naar het Lauwersmeer.

Bezocht worden o.a.de Bantpolder, het Ezumakeeg, het Jaap Deensgat, de haven van Lauwersoog. en de pier bij Paessens Moddergat.

img_0458

 

Het dynamische gebied heeft het gehele jaar door een grote aantrekkingskracht op vogels. Vooral in deze periode is de kans op bijzondere en zeldzame soorten groot. De grote groepen winterganzen zijn gearriveerd, roofvogels als zeearend, slechtvalk en blauwe kiekendief jagen in het gebied en de slikplaten bieden voedsel aan een groot aantal steltlopers. Afhankelijk van weer en tijd zal bovendien een wandeling langs het Wad gemaakt worden.
Warme kleding is een aanrader.

Het vertrek is om 07.30 van het Burg. Berghuisplein (stadhuis)in Kampen. In verband met gecombineerd vervoer is opgave (uiterlijk donderdag 15 december ) noodzakelijk.
We verwachten rond 16:30 uur weer terug te zijn in Kampen.
Excursieleider is Anton Wielink tel. 038-3321562
Meerijden kost € 15

Vogelwerkgroep, excursieprogramma eerste helft 2016

23 januari – Dagexcursie naar IJmuiden: Zuidpier en Kennemermeer.

Vertrek 07.30 uur vanaf het Burg. Berghuisplein;

± 17.00 uur terug.

O.l.v. Anton Wielink.

Aanmelden bij Oscar de Pauw, tel.: 0321-382873 of 0613750331.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden kost € 12,00.

 

26 februari – Bosuilenexcursie in de omgeving van Heerde.

Vertrek 19.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein.

O.l.v. Henk de Vos, tel.: 038-3324758 of 0630157915.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden kost € 3,00

 

2 april – Dagexcursie naar de Blauwe Kamer (tussen Rhenen en Wageningen) en Amerongse Berg.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein.

± 17.00 uur terug.

O.l.v. Oscar de Pauw, tel.: 0321-382873 of 0613750331.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden kost € 12,00.

 

21 mei     Bezoek aan ringstation in Ketelbos en

vogeltrektelling bij de Kamperhoek.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein.

± 12.30 uur terug.

O.l.v. Henk de Vos, tel. 038-3324758 of 0630157915.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden en bijdrage voor vogelringstation samen € 6,00.

 

18 juni   Dagexcursie naar Fochteloërveen en Aekingerzand.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein;

± 17.00 uur terug.

O.l.v. Anton Wielink, tel.: 038-3321562.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden kost € 10,00.

Programma Overijsselse Vogelaarsdag 7-11-2015

Aanmelden is nog mogelijk via vwgkampen@gmail.com o.v.v. naam, woonplaats en  vereniging waar men lid van is. Klik op afbeelding om deze te vergroten.

Flyer OVD 2015 1Flyer OVD 2015 2

 

 

 

Uitnodiging Overijsselse Vogelaarsdag op 7-11-2015

Vogelaarsdag

Vogelwerkgroep: attentie! dagexcursie naar Texel is verschoven naar zaterdag 11 april 2015

Texel

De Vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert een dagexcursie naar het wadden eiland Texel.

Texel hoeft eigenlijk geen nadere introductie, denk maar aan de bekende natuurgebieden zoals De Slufter, Mokbaai en de Petten, Utopia en Waal en Burg.

Eind maart/begin april is de voorjaarstrek nog in volle gang dus een kans op bijzonderheden naast de kust- en wadvogels is zeker aanwezig. Wij rijden vanaf de pont een ronde over het eiland. 

We vertrekken om  07.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein en we zijn ca. 18.00 uur terug.

De leiding berust bij  Oscar de Pauw telefoon 0321-382873 of 0613750331.I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond 26 maart a.s. aanmelden.

Meerijden kost € 27,00 (  inclusief boot € 10,00 )

 

 

Vogelwerkgroep, excursieprogramma eerste halfjaar 2015

 24 januari Dagexcursie naar IJmuiden: Zuidpier en Kennemermeer op de pier

 Vertrek 07.30 uur vanaf het Burg. Berghuisplein;

± 17.00 uur terug.

O.l.v. Anton Wielink.

Aanmelden bij Oscar de Pauw, tel.: 0321-382873 of 0613750331.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden kost € 12,00.

27 februari Bosuilenexcursie in de omgeving van Heerde

Vertrek 19.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein.

O.l.v. Henk de Vos, tel.: 038-3324758 of 0630157915.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden kost € 3,00

Attentie: Dagexcursie naar Texel is verschoven naar 11 april!

Vertrek 07.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein.

± 18.00 uur terug.

O.l.v. Oscar de Pauw, tel.: 0321-382873 of 0613750331.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden kost € 27,00 (inclusief boot € 10).

25 april Ochtendexcursie naar Arkemheen en Polsmaten

Vertrek 07.30 uur vanaf het Burg. Berghuisplein;

± 12.30 uur terug.

O.l.v. Nico Goosen, tel. 038-3329008.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden kost € 7,00.

16 mei Bezoek aan ringstation in Ketelbos en vogeltrektelling bij de Kamperhoek

Vertrek 7.00 uur vanaf het Burg. Berghuisplein.

± 12.30 uur terug.

O.l.v. Oscar de Pauw tel.: 0321- 382873 of 0613750331.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden en bijdrage voor vogelringstation samen € 6,00.

22 mei Nachtegalenexcursie naar het Drontermeer

Vertrek 19.00 uur op de fiets vanaf het Burg. Berghuisplein;

O.l.v. Henk de Vos, tel. 038-3324758 of 0630157915.

20 juni Dagexcursie naar Fochteloërveen en Aekingerzand

Vertrek 07.30 uur vanaf het Burg. Berghuisplein;

± 17.00 uur terug.

O.l.v. Anton Wielink, tel.: 038-3321562.

I.v.m. carpooling uiterlijk donderdagavond aanmelden.

Meerijden kost € 10,00.

 

 

 

Waarneming van Sperweruil in Zwolle

Waarneming van een sperweruil in Zwolle Toen ik op zondag 17 november via waarneming.nl een melding zag van een sperweruil die waargenomen zou zijn in Zwolle was ik in eerste instantie wat sceptisch. Het zal wel een grap zijn van iemand, was mijn gedachte. Maar toen de waarneming vergezeld werd van een foto werd het toch wel heel serieus. Een machinist van een langzaam rijdende trein had al op 8 november van heel dichtbij de sperweruil gezien op het rangeerterrein vlakbij het station. Die waarneming werd toen nog niet direct door anderen opgepikt. Een boswachter wonend in Zwolle zag de vogel op zaterdagavond 16 november weer terug en zijn beschrijving was heel duidelijk, dus op zondag reisden al veel vogelaars uit heel Nederland naar Zwolle om de vogel te bekijken en te fotograferen. Voor de zekerheid neem ik op maandag toch maar de verrekijker mee naar het werk, je kunt nooit weten wat er die dag nog van komt. Op mijn werk kijk ik in de loop van de ochtend op waarneming.nl gekeken en zie ik dat ook die ochtend al vele vogelaars de uil hebben gezien, dus in de middag pauze besloot ik om met een collega vogelaar om naar de plek te rijden. Het is even zoeken want de sperweruil is iets verder gevlogen langs het spoor richting industrieterrein de Marslanden, maar de massa vogelaars (met een kapitaal aan optiek) opgesteld in de berm van de IJsselallee wees ons de weg. De sperweruil zat rustig naar al die belangstelling te kijken vanuit een boom langs het spoor.

sperweruil foto Cor Fikkert

Het was onmiskenbaar een sperweruil en hij (of zij) was in werkelijkheid net zo mooi als de afbeelding in mijn vogelgids. Mooie uilekop met gele ogen en veel zwart witte tekening over het lichaam. Ik denk dat het voor heel veel waarnemers, net zoals ook voor mij, de allereerste waarneming van een sperweruil betrof. Dus met een tevreden gevoel gingen we weer terug naar het werk in de Isala kliniek waar van alle kanten al gevraagd werd of we de sperweruil hadden gezien. Vele keren moest ik nog die middag uitleggen hoe zeldzaam de waarneming wel was en waar de vogel dan wel vandaan zou komen en hoe hij toch in Zwolle zou zijn terecht gekomen. Inmiddels, twee week later, zal iedereen die vogels waarneemt de sperweruil toch wel gezien hebben. Hij zit momenteel nabij de Marsweg en vangt daar regelmatig een muis, die hij vanaf een hoog punt op de grond opspoort. Hij is al vele keren gefotografeerd en gefilmd. Een bijzondere ervaring.

Henk de Vos