Category Archives: Plantenwerkgroep – excursieprogramma

Plantenwerkgroep Excursieprogramma 2017

Zalkerbos – zaterdagochtend 29 april 2017

Traditiegetrouw starten we het excursieseizoen van de plantenwerkgroep het ene jaar in Scherenwelle en het andere jaar in het Zalkerbos, zo ergens in april. Voor het Zalkerbos een mooie tijd, omdat dan alle voorjaarsbloeiers in bloei staan. Het bos is een van de heel weinige ‘echte’ hardhoutooibossen in Nederland, bossen dus die door de rivierinvloed zijn gevormd (‘ooi’) en waarvan de boomlaag wordt gedomineerd door eiken, essen en iepen. Het Zalkerbos is daar een prachtig voorbeeld van, met een heel goed ontwikkelde voorjaarsflora.

Direct aangrenzend aan het Zalkerbos zijn in 2015/2016 ook allerlei maatregelen genomen die te maken hebben met het uitdiepen van de IJssel tussen Molenbrug en Eilandbrug. Er is bos aangeplant, er is een extra watergeul gegraven en een aantal graslandpercelen is nauwgezet afgeplagd, met behoud van het oorspronkelijke reliëf. Door oude afzettingen van de rivier zijn zandruggen ontstaan met allerlei laagtes en hoogtes. Door het afschrapen van de bovenlaag ontstaat een waard die in potentie vergelijkbaar is met de Vreugderijkerwaard aan de andere kant van de rivier (stroomdalgrasland). Het is spannend wanneer en welke bijzondere soorten uit de Vreugdenrijkerwaard zich ook gaan vestigen aan deze kant van de rivier!

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 9.30 uur op het Meeuwenplein. De excursie duurt tot 13.00 uur.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=2266

Kampereiland/ Noordoostpolder – Woensdagavond 7 juni

Van het Kampereiland en de Noordoostpolder zijn bij stichting Floron, de organisatie die in Nederland de floragegevens verzamelt, nog niet zo heel veel gegevens bekend. Terwijl er toch diverse bijzondere soorten te vinden zijn. Vanavond bezoeken we één van die ‘witte gebieden’, zoals ze om die reden worden genoemd. Het Kampereiland bezochten we al vaker, wat ook steevast botanische verrassingen opleverde als zilte zegge, bevertjes en geelhartje. Ook in de Noordoostpolder komen die soorten op sommige plekken voor. Eens kijken wat we er vanavond kunnen vinden. Waar we precies naar toe gaan is afhankelijk van de voorkeur van Floron.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie eindigt als het donker wordt.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=1188

Wisselseveen – zondag 11 juni 2017

Het Wisselseveen ligt pal langs de rand van de Veluwe, niet ver van Epe. Omdat hier zeker voor Nederlandse begrippen sprake is van een behoorlijk hoogteverschil komt aan de voet van de helling veel kwelwater aan het oppervlak. Dat heldere en schone water wordt van oudsher via beekjes afgevoerd. Maar voordat het in de beekjes terechtkomt stroomt het eerst door dit natuurgebiedje. Omdat het kwelwater er stagneerde ontstond er veen, met een heel bijzondere flora. Helaas werd dat gebied op de schop genomen om het geschikt te maken voor agrarisch gebruik. Dat lukte echter niet goed; het gebied bleef nat door al het kwelwater en schraal. En in elk geval een deel van de bijzondere soorten bleven. In 1993 is men daarom begonnen het gebied –weer- als natuurgebied in te richten. Met een heel bijzonder resultaat. Vandaag gaan we er kijken.

Praktische informatie: We verzamelen om 10.00 uur van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl.

Meer lezen: https://www.glk.nl/landschap-kastelen/locatie/?locatie=32

Borkum – zaterdag 1 juli 2017

De plantenwerkgroep bezoekt dit jaar weer het Duitse Waddeneiland Borkum. Op het eiland is veel te zien. Van kwelders, waar je aankomt met de boot, tot uitgestrekte duingebieden en strandvlaktes. We bekijken de ‘flora van het zout’ en die van de overgangen naar de zoetere standplaatsen. Het stadje zelf wijkt duidelijk af van de dorpjes zoals we die op de Nederlandse Waddeneilanden kennen. Er is meer hoogbouw, het geheel doet meer denken aan een soort van kuuroord of een badplaats als Scheveningen, zonder overigens echt storend te zijn. Er rijdt een treintje van het dorp naar de veerboot, ook altijd een aardige belevenis. Borkum maakt deel uit van het (overigens nog veel grotere) Nationaal Park “Niedersächsisches Wattenmeer”, en het overgrote deel van het buitengebied valt ook onder de Europese bescherming (Natura 2000).

We waren al eens eerder op het eiland, in 2014, en toen zagen we al dat het er heel mooi is en dat er voor de plantenliefhebber veel te beleven is. En wat we toen ook zagen was… regen. De héle dag heeft het er weliswaar niet zo hard maar wel zeer langdurig geregend. Dat moet beter kunnen, dus we wagen het er nog een keer op.

Praktische informatie: We willen op tijd zijn voor de boot van 10.15 die uit de Eemshaven vertrekt. Dat betekent vertrek om 7.45 van het Meeuwenplein. De excursie duurt tot laat, want we willen de middagboot van 18.00 van het eiland hebben (18.50 Eemshaven). En dan aan de Nederlandse kant ergens wat gaan eten. Vergeet niet je paspoort/ identiteitskaart mee te nemen! Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. Doe dat tijdig, uiterlijk 24 juni, vanwege het reserveren van kaartjes voor de boot.

Meer lezen: http://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/nationalpark (site Nationaal Park)

Fort Pannerden/ Klompenwaard – zaterdag 22 juli 2017

Dicht bij het Gelderse Doornenburg ligt de Pannerdense Kop, de plaats waar de Waal en het Pannerdens Kanaal splitsen. Aan de overzijde van de Waal ligt de Millingerwaard, aan de overzijde van het Pannerdens Kanaal de Rijnstrangen. Maar ook aan deze kant van de rivieren is veel bijzonders te zien. Het gebied is in de loop van de tijd natuurlijker ingericht door bijvoorbeeld sommige van de uiterwaarden te ontkleien. Daardoor zijn er zowel soorten van droge (stroomdal)graslanden als soorten van slikken en rivierstrandjes te vinden. Bijzonderheden die er bekend zijn zijn –onder veel meer- polei (een soort munt die je alleen in het rivierengebied vindt), grote centaurie, wede en kleine ruit. Het Fort Pannerden, een oud verdedigingswwerk dat vele jaren gekraakt was is er ook te vinden. Tegenwoordig is het een uitvalsbasis van allerlei bijzondere activiteiten. We gaan er een dagje genieten van de flora en het bijzondere rivierenlandschap.

Praktische informatie: We verzamelen om 9.30 uur van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl.

Meer lezen: https://www.ark.eu/gebieden/gelderse-poort/klompenwaard

Vreugderijkerwaard  – woensdagavond 19 juli 2017

De Vreugderijkerwaard is ‘tegenover’ Zalk op de andere (rechter) oever van de IJssel te vinden, dicht bij Westenholte dus. Het is één van de pareltjes in het rivierengebied, wellicht een van de mooiste voorbeelden van stroomdalgrasland (droog, soortenrijk grasland) in Nederland. Het gebied herbergt talrijke bijzondere plantensoorten, waaronder maar liefst drie soorten bremrapen (parasitair levende plantensoorten), veldsalie, zacht vetkruid en de uiterst zeldzame liggende ereprijs. En nog heel veel andere plantensoorten! Vanavond gaan we er kijken.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie eindigt als het donker wordt.

Meer lezen: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/vreugderijkerwaard

De Hamert – zaterdag 9 september 2017

De Hamert is een bijzonder natuurgebied in het noorden van Limburg, niet zo ver van Arcen. Het maakt deel uit van het Nationaal Park de Maasduinen. Dit gebied ontstond –ooit- door de afzetting van zand ten oosten van de toenmalige Maas. Door de afgezette zandruggen kon water niet meer naar de Maas afstromen, waardoor uitgestrekte moerassen ontstonden. Die moerassen zijn al lang geleden droog gelegd en zijn in agrarisch gebruik. Maar de langgerekte zandruggen bleven. Hier waaide op sommige plaatsen zand uit tot laagten, waarin vennetjes ontwikkelden. Bos en heiden met vennetjes wisselen elkaar nu af. Enkele jaren geleden broedde hier al eens een bijeneter. In het gebied vind je ook het Geldernsch-Nierskanaal, ooit een poging om een vaarverbinding te graven van de Maas naar de Rijn, maar dat project strandde jammerlijk door de sterke grondwaterstroom die het graven tot gevolg had. Nu is het een snel stromende beek geworden die weinig meer aan het graafwerk van ooit doet herinneren. Het is dus een groot gebied waar van alles te zien is. En vandaag nemen we daar uitgebreid de tijd voor.

Praktische informatie: We verzamelen om 9.30 uur van het Meeuwenplein in Kampen. Geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl.

Meer lezen: http://www.natuurparkenlimburg.nl/np/de-maasduinen

Plantenwerkgroep: excursieprogramma 2016

Kievitsbloem Scherenwelle. Foto Gonny Sleurink

 

Scherenwelle, woensdag 27 april 2016 De start van het plantenseizoen is dit jaar in Scherenwelle, een prachtig uiterwaardengebied vlakbij Wilsum. De Koningsdag, wanneer het overal een drukte van belang is, lijkt een ideale dag voor een excursie. Rond deze datum bloeit de wilde kievitsbloem in Scherenwelle; het is de enige groeiplaats van deze bijzondere plant langs de IJssel. Toch staan er duizenden. En behalve de kievitsbloem is er nog veel meer te beleven. Zo zijn er stukjes droog, bloemrijk grasland bijvoorbeeld en ook het uiterwaardenlandschap is er gevarieerd en fraai, met diverse oude rivierarmen (strangen of hanken genoemd).

Praktische gegevens: woensdag 27 april 10.00 op de dijk tussen Wilsum en Kampen, daar waar het zandpad van de dijk af Scherenwelle in gaat. Opgeven is niet noodzakelijk, mag wel natuurlijk, bij Niels Jeurink, tel. 038 – 3328741, e-mail njeurink@home.nl. De excursie eindigt zo rond 12.30/ 13.00.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=1048

 

Kattenwaard 2013-09-08 053

Kampereiland, woensdagavond 25 mei 2016 Van het Kampereiland hebben we nog niet zo heel veel gegevens verzameld. Terwijl er toch diverse bijzondere soorten te vinden zijn. Ingeklemd tussen IJssel en Noorddiep is het westelijke deel, dat ‘het Raas’ wordt genoemd, bijna een eiland. Je vindt er allerlei soorten die kenmerkend zijn voor het rivierengebied maar ook de slootjes en de graslanden zijn de moeite van een bezoek waard.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie eindigt als het donker wordt.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=1188

Beenbreek

Springendal/ Bergvennen, 28 mei 2016 Het Twentse land is een soort eldorado voor de plantenliefhebber. Er zijn veel bijzondere en plantenrijke gebieden te vinden. Zo is daar de stuwwal van Ootmarsum, met bovenop droge heide en bos en op de hellingen bronnetjes van beekjes als de Springendalse beek en de Mosbeek. In het brongebied van die laatste is bijvoorbeeld de beenbreek heel talrijk. Maar er is meer. Zo vinden we dicht tegen de Duitse grens de Bergvennen, een gebied van Landschap Overijssel waar de waterlobelia zo veel voorkomt dat de vennen er plaatselijk wit van zien als de plant bloeit. Maar dat is vooral hartje zomer, maar ook in deze tijd is het er genieten. En het Brecklenkampseveld daar vlakbij is een klein maar fraai natuurreservaat met blauwgrasland en heischraal grasland. En dat zijn zo maar twee van de gebieden. En er zijn er nog zo veel meer. Alle reden er eens te gaan kijken.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We vertrekken om 8.00 uur op het Meeuwenplein. De excursie duurt de hele dag.

Meer lezen:

2013-05-19 IJsseldelta 002

Keteleiland, woensdagavond 15 juni 2016

De IJsseldelta is een van de mooiste voorbeelden van een rivierdelta in Nederland. En een delta herken je aan de sterk vertakkende rivier met (dus) allerlei eilanden ertussen. Eén van de eilanden is het Keteleiland. De vegetatie is er gevarieerd, met zowel wilgenbos als hooilanden. De hooilanden zijn vrij schraal, met grassoorten als veldgerst en tweerijige zegge. De wilgenbossen zijn vrij soortenarm maar wel bijzonder, bijvoorbeeld doordat ze bijna ondoordringbaar zijn. Ze zijn ook bekend van bijzondere vogelsoorten, zoals de buidelmees. En langs het Keteldiep groeide ooit heemst, een grote kaasjeskruidsoort, die kenmerkend is voor ruigtevegetatie op brakke plaatsen, wellicht dus nog een overblijfsel van de Zuiderzeetijd. Vanavond moeten we maar eens gaan kijken of we die nog kunnen vinden.

Praktische informatie: geef je tijdig, uiterlijk 8 juni (i.v.m. het regelen van boten), op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 18 uur in jachthaven de Riette. Vandaar varen we naar het Keteleiland. De excursie eindigt daar als het donker wordt.

Meer lezen: http://www.remysteller.com/19jan16/kamper_almanak2004.html

vakantie 2009 230

Borkum, zondag 19 juni 2016 De plantenwerkgroep bezoekt dit jaar weer het Duitse Waddeneiland Borkum. Op het eiland is veel te zien. Van kwelders waar je aankomt met de boot, tot uitgestrekte duingebieden en strandvlaktes. We bekijken de ‘flora van het zout’ en die van de overgangen naar de zoetere standplaatsen. Het stadje zelf wijkt duidelijk af van de dorpjes zoals we die op de Nederlandse Waddeneilanden kennen. Er is meer hoogbouw, het geheel doet meer denken aan een soort van kuuroord of een badplaats als Scheveningen, zonder overigens echt storend te zijn. Er rijdt een treintje van het dorp naar de veerboot, ook altijd een aardige belevenis. Borkum maakt deel uit van het (overigens nog veel grotere) Nationaal Park “Niedersächsisches Wattenmeer”, en het overgrote deel van het buitengebied valt ook onder de Europese bescherming (Natura 2000).

We waren al eens eerder op het eiland, in 2014, en toen zagen we al dat het er heel mooi is en dat er voor de plantenliefhebber veel te beleven is. En wat we toen ook zagen was… regen. De héle dag heeft het er weliswaar niet zo hard maar wel zeer langdurig geregend. Dat moet beter kunnen, dus we wagen het er nog een keer op.

Praktische informatie: We willen op tijd zijn voor de boot van 10.15 die uit de Eemshaven vertrekt. Dat betekent vertrek om 7.45 van het Meeuwenplein. De excursie duurt tot laat, want we willen de middagboot van 18.00 van het eiland hebben (18.50 Eemshaven). En dan aan de Nederlandse kant ergens wat gaan eten. Vergeet niet je paspoort/ identiteitskaart mee te nemen! Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. Doe dat tijdig, uiterlijk 11 juni, vanwege het reserveren van kaartjes voor de boot.

Meer lezen: http://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/nationalpark (site Nationaal Park)

Zalkerbos, woensdagavond 6 juli 2016 Er zijn maar weinig ‘echte’ hardhoutooibossen in Nederland, bossen dus die door de rivierinvloed zijn gevormd (‘ooi’) en waarvan de boomlaag wordt gedomineerd door eiken, essen en iepen. De ondergroei is vaak heel soortenrijk. Het Zalkerbos is daar een prachtig voorbeeld van, met een heel goed ontwikkelde voorjaarsflora. Maar ook later in het jaar is er veel te beleven. Zo zouden de verschillende loken (op ui of prei lijkende wilde soorten) rond deze datum moeten bloeien: we gaan op zoek naar slangenlook, moeslook en kraailook. En naar wat er verder zoal te vinden is uiteraard.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie eindigt als het donker wordt.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=2266

Winterswijk, zaterdag 9 juli 2016 Het gebied rond Winterswijk is van een grote schoonheid. Het landschap is er kleinschalig en erg afwisselend met bos, beekjes, veengebieden en agrarisch gebied met veel houtwallen en kleine bosjes. Vandaag gaan we er op een aantal plekken eens kijken. Er zijn tal van mogelijke excursiedoelen, en allemaal even fraai, dus het zal nog moeilijk kiezen worden. Een luxeprobleem, zult u wellicht zeggen, maar toch. In elk geval lijkt het me mooi een bezoekje te brengen aan de Borkense Baan, een oud spoorlijntje richting (inderdaad) Borken dat al lang niet meer wordt gebruikt en nu aan de natuur ‘teruggegeven’ is. Winterswijk was ooit een heus spoorwegknooppunt, met treinen in wel 5 verschillende richtingen. Een andere zeker te bezoeken plek is Willinks Weust, een oud heischraal grasland waar o.a. de zeldzame karwijselie groeit. Het ligt dicht bij een oude groeve die bekend is vanwege de daar (nog?) broedende oehoe. En dan heb ik het Korenburgerveen nog niet eens genoemd, een prachtig ontwikkeld hoogveen. Of Bekendelle, een beekbegeleidend bos.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We vertrekken om 8.00 uur op het Meeuwenplein. De excursie duurt de hele dag.

Meer lezen:

Meinweg, zaterdag 10 september 2016

01-bord-welkom-bij-meinwegNiet zo bekend, maar wel heel fraai is het gebied de Meinweg. Het ligt ten oosten van Roermond (tussen de stad en de Duitse grens) en biedt een mooie afwisseling van bossen, beken, heidevelden en venen. Met de Veluwe is dit het enige gebied in Nederland waar officieel wilde zwijnen mogen leven. Het gebied is ook één van de Natura 2000-gebieden en sinds een tijdje ook Nationaal Park. Ook aan de Duitse kant loopt het gebied nog door trouwens, in het grensoverschrijdende natuurpark Maas-Schwalm-Nette. De Maas heeft zich in de loop van de geschiedenis op diverse momenten ingesneden, en daarbij terrassen gemaakt. De overgangen tussen die terrassen, men spreekt wel van het hoog-, het midden- en het laag-terras, zijn vaak vrij steil en opvallend. In dit gebied zijn de terrasranden nog goed herkenbaar. Het water stroomt via enkele beken, waaronder de nog vrijwel onaangetaste Rode beek, richting de Maas. Het gebied wordt doorsneden door een oud spoorlijntje, de IJzeren Rijn geheten, en men is al jaren aan het bekijken of die weer als goederenverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied in ere kan worden hersteld. Voor de rust in dit gebied zou het heel jammer zijn, dus vindt men hopelijk een alternatief, áls het al doorgaat.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We vertrekken om 8.00 uur op het Meeuwenplein. De excursie duurt de hele dag.

Meer lezen: http://www.np-demeinweg.nl/documents/home.xml?lang=nl