Category Archives: Plantenwerkgroep – excursieprogramma

Plantenwerkgroep: Excursieprogramma 2018

Scherenwelle – zondagochtend 22 april 2018

Vanochtend bezoeken we een van de mooiste gebieden van de gemeente Kampen, Scherenwelle.

Deze bijzondere uiterwaard langs de IJssel is de enige waar de wilde kievitsbloem te vinden is. De derde week van april is voor deze bijzonderheid het hoogtepunt van de bloeitijd. De plant komt er gelukkig in grote aantallen voor, een heel bijzonder gezicht. Hopelijk blijft dat zo en kan de populatie nog uitbreiden. De laatste jaren zijn enkele percelen afgeplagd om uitbreiding van de populatie mogelijk te maken. Hopelijk blijven de verdrogende gevolgen van de zomerbedverlaging in de IJssel (die werd 1 meter dieper gemaakt tussen de Eilandbrug en de Molenbrug) achterwege. De kievitsbloemen staan er samen met (heel) veel pinksterbloemen en grote vossenstaart. Daartussen kan je dan nog bijzonderheden vinden als veenreukgras en, misschien, ook knolvossenstaart.

Behalve kievitsbloemen is er natuurlijk nog veel meer te zien in Scherenwelle. Het is nog vroeg in het jaar maar we gaan ook proberen de jonge planten te vinden van de beemdooievaarsbek, kleine pimpernel, rivierkruiskruid en al die andere bijzonderheden die we uit het gebied kennen.

Praktische informatie: We verzamelen om 9.30 uur op de dijk tussen IJsselmuiden en Wilsum (Uiterwijkseweg), daar waar het wandelpad de uiterwaard in gaat. De excursie duurt tot ongeveer 13.00 uur. Je hoeft je niet op te geven.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=2657

Silberberg/ Lengerich e.o. (Duitsland) – Zaterdag 26 mei 2018

Vlakbij Osnabrück in Duitsland ligt de Silberberg, een uitloper van het haast on-Nederlandse heuvelachtige Teutoburgerwald. Op de Silberberg is naast beukenbos met een rijke ondergroei ook een zeer oud graslandreservaat te vinden. Er groeien diverse soorten orchideeën en heel veel andere bijzondere plantensoorten. Wil je die soorten in Nederland vinden dan zal je naar Zuid-Limburg moeten gaan en sommige van de soorten komen zelfs helemaal niet in Nederland voor. Een uniek gebied dus! Een aantal jaren geleden keken we hier al eens onze ogen uit. Wit bosvogeltje, vliegenorchis, bruinrode wespenorchis, bergnachtorchis, vogelnestje, het groeit er allemaal. En niet alleen orchideeën, ook allerlei andere bijzonderheden. Denk maar eens aan heidezegge, franjegentiaan, wolfskers, aarddistel, zinkveldmuur en zo kan je doorgaan. In de buurt, bij Lengerich, is er ook nog een oude kalkgroeve te vinden, hier staat een keur aan kalkgraslandsoorten, waaronder het zeldzame soldaatje, ook al een orchidee.

Praktische informatie: We vertrekken om 8.00 uur van het Meeuwenplein. De excursie duurt tot laat. Vergeet niet je paspoort/ identiteitskaart mee te nemen! Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?tag=oehoe

 Mandjeswaard – Woensdagavond 6 juni 2018

Van de Mandjeswaard en Kampereiland zijn nog niet zo heel veel gegevens bekend. Terwijl er toch diverse bijzondere soorten te vinden zijn, zoals in de wegbermen en langs de sloten. Tijdens vorige excursies vonden we bijzonderheden als zilte zegge, bevertjes en geelhartje. Vanavond gaan we op bezoek bij Erf 1, het biologische melkveebedrijf van Harry Bruins en zijn familie in de Mandjeswaard. Eens kijken wat we vanavond kunnen vinden.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie eindigt als het donker wordt.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=1188

Staverden en Hierden – zaterdag 16 juni 2018

Zo droog als grote delen van de Veluwe zijn, zo nat is het er op sommige plekken. Vaak is dat te danken aan een laag leem in de bodem waarop regenwater maar moeilijk wegzakt. Er ontstaan dan vennetjes of natte heiden. Soms werd die leem op de Veluwe ook door de mens weggegraven en gebruikt voor het bouwen van huizen. Her en der zijn van die ‘leemkuilen’ te vinden. Het water stroomde weg, waardoor beekjes ontstonden. Vandaag gaan we eens kijken in zo’n gebied waar droog en nat elkaar afwisselen, namelijk bij Staverden. De beekjes, zoals de Leuvenumsebeek, stromen noordwaarts. Ooit richting de Zuiderzee maar alweer vele tientallen jaren naar de randmeren, hier het Veluwemeer. Ook in het gebied waar de beekjes in de randmeren uitmonden, bij Hierden, verandert er de laatste jaren veel. Er wordt grond verworven door natuurorganisaties als Natuurmonumenten en er werd ook een ecoduct gebouwd over de A28 en de spoorlijn Zwolle – Harderwijk – Amersfoort. Alle reden om het gebied te gaan verkennen.

Praktische informatie: We verzamelen om 9.30 uur van het Meeuwenplein in Kampen. De excursie duurt de hele dag. Geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl.

Meer lezen:

Landgoed Staverden/ Verbrande Bos:  https://www.glk.nl/landschap-kastelen/locatie/?locatie=19

Veluwemeerkust: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/veluwemeerkust

 Zalkerbos – woensdagavond 27 juni 2018

Hoe gaat de flora zich ontwikkelen in de nieuw ingeplante en de geplagde percelen rond het Zalkerbos? We zijn reuze benieuwd. Zo dicht bij de bijzondere stroomdalgraslanden in de Vreugderijkerwaard kan het toch niet heel lang duren voordat de eerste bijzonderheden ook hier gaan opduiken. We willen er dit jaar gaan kijken samen met de plantenwerkgroep van de KNNV in Zwolle. De nieuwe percelen worden beheerd door Staatsbosbeheer en deze organisatie is ook geïnteresseerd in onze vondsten. En we gaan vast ook nog wel in het bos zelf kijken. Met de rijke bodembegroeiing daar is dat altijd weer een lust voor het oog. Het bos wordt het mooist ontwikkelde hardhoutooibos van Nederland genoemd, bossen dus die door de rivierinvloed zijn gevormd (‘ooi’) en waarvan de boomlaag wordt gedomineerd door eiken, essen en iepen. De planten maar zeker ook de mossen en paddenstoelen die je er kunt vinden zijn heel bijzonder.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie duurt tot het donker is.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=2266

Tollebeek – woensdagavond 4 juli

Vorig jaar deden we voor het eerst mee met het ‘witte gebieden’-project van stichting FLORON. Dat beviel goed. Het project is bedoeld om gegevens te verzamelen op plaatsen waar nog maar weinig van bekend is. Dit jaar bezoeken we een paar plekken in de buurt van Tollebeek in de Noordoostpolder. Uit dit gebied (atlasblok 175-520 om precies te zijn) zijn in het verleden ruim 180 verschillende soorten gevonden. Eens zien of we er dit jaar meer kunnen vinden.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie duurt tot het donker is.

Meer lezen:

Witte gebiedenbeleid stichting FLORON:

https://www.verspreidingsatlas.nl/biodiversiteit/witte-gebieden-reserveren.aspx?soortgroep=V

Rondje Tollebeek:

http://www.opdekuierlatten.nl/wandelpaden/wandelroutes/rondje_tollebeek#tabs-3

 Ewijkse Plaat – zaterdag 14 juli 2018

Op de zuidelijke oever van de Waal ligt, niet ver ten westen van Nijmegen de Ewijkse Plaat. Een uiterwaard waar zo af en toe het water van de Waal overheen gaat tijdens perioden met hoog water. De rivier zet er dan vaak veel zand af en kennelijk ook veel plantenzaden want er worden veel bijzondere planten uit het gebied gemeld. De hoogste tijd om er ook eens met de plantenwerkgroep te gaan kijken. Er zijn uiteraard veel soorten te vinden die kenmerkend zijn voor het rivierengebied, zoals van droge (stroomdal)graslanden en soorten van slikken en rivierstrandjes.

Praktische informatie: We verzamelen om 9.30 uur van het Meeuwenplein in Kampen. De excursie duurt de hele dag. Geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl.

Meer lezen: https://www.ark.eu/gebieden/gelderse-poort/beuningen

Biesbosch/ Noordwaard – zaterdag 8 september

De Biesbosch is vast bij iedereen wel bekend. Het gebied is sinds een aantal jaren een nationaal park en onder veel meer bekend door de bevers, de visarenden én de zeearenden die er broeden. En daarnaast is er ook voor de plantenliefhebber héél veel te beleven. Het gebied wordt ingeklemd tussen de Beneden Merwede (bij Hardinxveld) in het noorden en de Amer (bij Geertruidenberg) in het zuiden. Daartussen vind je smallere en bredere kreken, uitgestrekte wilgenbossen en rietlanden. Deels is het gebied bijna alleen via het water toegankelijk maar op sommige plaatsen zijn ook wandelpaden en wegen. Vandaag willen we er gaan kijken.

Praktische informatie: We verzamelen om 9.00 uur van het Meeuwenplein in Kampen. De excursie duurt de hele dag. Geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl.

Meer lezen:

Noordwaard: https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/ontpoldering-noordwaard/

Biesbosch: http://np-debiesbosch.nl/de-biesbosch/

Plantenwerkgroep: excursieprogramma 2016

Kievitsbloem Scherenwelle. Foto Gonny Sleurink

 

Scherenwelle, woensdag 27 april 2016 De start van het plantenseizoen is dit jaar in Scherenwelle, een prachtig uiterwaardengebied vlakbij Wilsum. De Koningsdag, wanneer het overal een drukte van belang is, lijkt een ideale dag voor een excursie. Rond deze datum bloeit de wilde kievitsbloem in Scherenwelle; het is de enige groeiplaats van deze bijzondere plant langs de IJssel. Toch staan er duizenden. En behalve de kievitsbloem is er nog veel meer te beleven. Zo zijn er stukjes droog, bloemrijk grasland bijvoorbeeld en ook het uiterwaardenlandschap is er gevarieerd en fraai, met diverse oude rivierarmen (strangen of hanken genoemd).

Praktische gegevens: woensdag 27 april 10.00 op de dijk tussen Wilsum en Kampen, daar waar het zandpad van de dijk af Scherenwelle in gaat. Opgeven is niet noodzakelijk, mag wel natuurlijk, bij Niels Jeurink, tel. 038 – 3328741, e-mail njeurink@home.nl. De excursie eindigt zo rond 12.30/ 13.00.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=1048

 

Kattenwaard 2013-09-08 053

Kampereiland, woensdagavond 25 mei 2016 Van het Kampereiland hebben we nog niet zo heel veel gegevens verzameld. Terwijl er toch diverse bijzondere soorten te vinden zijn. Ingeklemd tussen IJssel en Noorddiep is het westelijke deel, dat ‘het Raas’ wordt genoemd, bijna een eiland. Je vindt er allerlei soorten die kenmerkend zijn voor het rivierengebied maar ook de slootjes en de graslanden zijn de moeite van een bezoek waard.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie eindigt als het donker wordt.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=1188

Beenbreek

Springendal/ Bergvennen, 28 mei 2016 Het Twentse land is een soort eldorado voor de plantenliefhebber. Er zijn veel bijzondere en plantenrijke gebieden te vinden. Zo is daar de stuwwal van Ootmarsum, met bovenop droge heide en bos en op de hellingen bronnetjes van beekjes als de Springendalse beek en de Mosbeek. In het brongebied van die laatste is bijvoorbeeld de beenbreek heel talrijk. Maar er is meer. Zo vinden we dicht tegen de Duitse grens de Bergvennen, een gebied van Landschap Overijssel waar de waterlobelia zo veel voorkomt dat de vennen er plaatselijk wit van zien als de plant bloeit. Maar dat is vooral hartje zomer, maar ook in deze tijd is het er genieten. En het Brecklenkampseveld daar vlakbij is een klein maar fraai natuurreservaat met blauwgrasland en heischraal grasland. En dat zijn zo maar twee van de gebieden. En er zijn er nog zo veel meer. Alle reden er eens te gaan kijken.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We vertrekken om 8.00 uur op het Meeuwenplein. De excursie duurt de hele dag.

Meer lezen:

2013-05-19 IJsseldelta 002

Keteleiland, woensdagavond 15 juni 2016

De IJsseldelta is een van de mooiste voorbeelden van een rivierdelta in Nederland. En een delta herken je aan de sterk vertakkende rivier met (dus) allerlei eilanden ertussen. Eén van de eilanden is het Keteleiland. De vegetatie is er gevarieerd, met zowel wilgenbos als hooilanden. De hooilanden zijn vrij schraal, met grassoorten als veldgerst en tweerijige zegge. De wilgenbossen zijn vrij soortenarm maar wel bijzonder, bijvoorbeeld doordat ze bijna ondoordringbaar zijn. Ze zijn ook bekend van bijzondere vogelsoorten, zoals de buidelmees. En langs het Keteldiep groeide ooit heemst, een grote kaasjeskruidsoort, die kenmerkend is voor ruigtevegetatie op brakke plaatsen, wellicht dus nog een overblijfsel van de Zuiderzeetijd. Vanavond moeten we maar eens gaan kijken of we die nog kunnen vinden.

Praktische informatie: geef je tijdig, uiterlijk 8 juni (i.v.m. het regelen van boten), op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 18 uur in jachthaven de Riette. Vandaar varen we naar het Keteleiland. De excursie eindigt daar als het donker wordt.

Meer lezen: http://www.remysteller.com/19jan16/kamper_almanak2004.html

vakantie 2009 230

Borkum, zondag 19 juni 2016 De plantenwerkgroep bezoekt dit jaar weer het Duitse Waddeneiland Borkum. Op het eiland is veel te zien. Van kwelders waar je aankomt met de boot, tot uitgestrekte duingebieden en strandvlaktes. We bekijken de ‘flora van het zout’ en die van de overgangen naar de zoetere standplaatsen. Het stadje zelf wijkt duidelijk af van de dorpjes zoals we die op de Nederlandse Waddeneilanden kennen. Er is meer hoogbouw, het geheel doet meer denken aan een soort van kuuroord of een badplaats als Scheveningen, zonder overigens echt storend te zijn. Er rijdt een treintje van het dorp naar de veerboot, ook altijd een aardige belevenis. Borkum maakt deel uit van het (overigens nog veel grotere) Nationaal Park “Niedersächsisches Wattenmeer”, en het overgrote deel van het buitengebied valt ook onder de Europese bescherming (Natura 2000).

We waren al eens eerder op het eiland, in 2014, en toen zagen we al dat het er heel mooi is en dat er voor de plantenliefhebber veel te beleven is. En wat we toen ook zagen was… regen. De héle dag heeft het er weliswaar niet zo hard maar wel zeer langdurig geregend. Dat moet beter kunnen, dus we wagen het er nog een keer op.

Praktische informatie: We willen op tijd zijn voor de boot van 10.15 die uit de Eemshaven vertrekt. Dat betekent vertrek om 7.45 van het Meeuwenplein. De excursie duurt tot laat, want we willen de middagboot van 18.00 van het eiland hebben (18.50 Eemshaven). En dan aan de Nederlandse kant ergens wat gaan eten. Vergeet niet je paspoort/ identiteitskaart mee te nemen! Geef je even op bij Niels Jeurink, tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. Doe dat tijdig, uiterlijk 11 juni, vanwege het reserveren van kaartjes voor de boot.

Meer lezen: http://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/nationalpark (site Nationaal Park)

Zalkerbos, woensdagavond 6 juli 2016 Er zijn maar weinig ‘echte’ hardhoutooibossen in Nederland, bossen dus die door de rivierinvloed zijn gevormd (‘ooi’) en waarvan de boomlaag wordt gedomineerd door eiken, essen en iepen. De ondergroei is vaak heel soortenrijk. Het Zalkerbos is daar een prachtig voorbeeld van, met een heel goed ontwikkelde voorjaarsflora. Maar ook later in het jaar is er veel te beleven. Zo zouden de verschillende loken (op ui of prei lijkende wilde soorten) rond deze datum moeten bloeien: we gaan op zoek naar slangenlook, moeslook en kraailook. En naar wat er verder zoal te vinden is uiteraard.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We verzamelen om 19 uur op het Meeuwenplein. De excursie eindigt als het donker wordt.

Meer lezen: http://natuurverenigingijsseldelta.nl/?p=2266

Winterswijk, zaterdag 9 juli 2016 Het gebied rond Winterswijk is van een grote schoonheid. Het landschap is er kleinschalig en erg afwisselend met bos, beekjes, veengebieden en agrarisch gebied met veel houtwallen en kleine bosjes. Vandaag gaan we er op een aantal plekken eens kijken. Er zijn tal van mogelijke excursiedoelen, en allemaal even fraai, dus het zal nog moeilijk kiezen worden. Een luxeprobleem, zult u wellicht zeggen, maar toch. In elk geval lijkt het me mooi een bezoekje te brengen aan de Borkense Baan, een oud spoorlijntje richting (inderdaad) Borken dat al lang niet meer wordt gebruikt en nu aan de natuur ‘teruggegeven’ is. Winterswijk was ooit een heus spoorwegknooppunt, met treinen in wel 5 verschillende richtingen. Een andere zeker te bezoeken plek is Willinks Weust, een oud heischraal grasland waar o.a. de zeldzame karwijselie groeit. Het ligt dicht bij een oude groeve die bekend is vanwege de daar (nog?) broedende oehoe. En dan heb ik het Korenburgerveen nog niet eens genoemd, een prachtig ontwikkeld hoogveen. Of Bekendelle, een beekbegeleidend bos.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We vertrekken om 8.00 uur op het Meeuwenplein. De excursie duurt de hele dag.

Meer lezen:

Meinweg, zaterdag 10 september 2016

01-bord-welkom-bij-meinwegNiet zo bekend, maar wel heel fraai is het gebied de Meinweg. Het ligt ten oosten van Roermond (tussen de stad en de Duitse grens) en biedt een mooie afwisseling van bossen, beken, heidevelden en venen. Met de Veluwe is dit het enige gebied in Nederland waar officieel wilde zwijnen mogen leven. Het gebied is ook één van de Natura 2000-gebieden en sinds een tijdje ook Nationaal Park. Ook aan de Duitse kant loopt het gebied nog door trouwens, in het grensoverschrijdende natuurpark Maas-Schwalm-Nette. De Maas heeft zich in de loop van de geschiedenis op diverse momenten ingesneden, en daarbij terrassen gemaakt. De overgangen tussen die terrassen, men spreekt wel van het hoog-, het midden- en het laag-terras, zijn vaak vrij steil en opvallend. In dit gebied zijn de terrasranden nog goed herkenbaar. Het water stroomt via enkele beken, waaronder de nog vrijwel onaangetaste Rode beek, richting de Maas. Het gebied wordt doorsneden door een oud spoorlijntje, de IJzeren Rijn geheten, en men is al jaren aan het bekijken of die weer als goederenverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied in ere kan worden hersteld. Voor de rust in dit gebied zou het heel jammer zijn, dus vindt men hopelijk een alternatief, áls het al doorgaat.

Praktische informatie: geef je even op bij Niels Jeurink (tel. 038 – 33 28 741, of e-mail njeurink@home.nl. We vertrekken om 8.00 uur op het Meeuwenplein. De excursie duurt de hele dag.

Meer lezen: http://www.np-demeinweg.nl/documents/home.xml?lang=nl