Category Archives: Diversen

Kunst Vogel Manifestatie “Heel Nederland de lucht in” voorjaar 2016

Mussen door Loes Botman

Mussen door Loes Botman

In de expositie op Schokland staan de vogels centraal die op en rond dit werelderfgoed hun leefgebied hebben. In de tentoonstelling komt een rijk palet aan vogelsoorten in diverse kunstuitingen aan bod.

Tijdens de expositieperiode organiseert het museum samen met Stichting Het Flevo-landschap een aantal vogelexcursies op het voormalig eiland Schokland. Op deze wijze maak je als bezoeker zowel binnen als buiten het museum op gevarieerde wijze kennis met de vele vogels die dit gebied rijk is.

In het voorjaar van 2016, het hoogseizoen voor vogels,  zal  de ware vogelaar zijn hart kunnen ophalen. Op 7 vogelvriendelijke hotspots in Nederland zullen ze neerstrijken, de ‘Hoogvliegers van het Laagland’.  En in hun kielzog de zwermen liefhebbers, verleid door zoveel  kansen op bijzondere waarnemingen en kijkgenot. Het nieuwste puttertje, de laatste huismus, de ultieme ijsvogel…

‘Heel Nederland de lucht in’ is de titel van een landelijke KunstVogelManifestatie  die in april 2016 van start zal gaan. Ruim 110  kunstenaars van naam en faam  presenteren hun ‘vogelwerken’  landelijk verspreid.  Een uitwaaierende Nederlandse  ‘kunstbelt’ van Appingedam, via Nieuw Amsterdam, Schokland , Rotterdam, Den Haag en Middelburg met slot Zeist als middelpunt.  Een uniek gebeuren. Nog nooit stond de Vogel zo in de Kijker. In schilderijen, grafiek, aquarellen pastel, brons, steen of hout ….  Eenmaal besmet met het vogelvirus raak je  als kunstenaar nooit meer uitgevogeld.

De afbeelding in dit bericht is werk van Loes Botman

Meer informatie vindt u op de volgende pagina:

https://schokland.nl/activiteiten/kunstvogel-manifestatie

Electrovissen op Zwarte Meer van de baan – nieuwsbrief KNNV Zwolle

Effecten elektrovisserij
Bij de elektrovisserij op paling gebruikt een beroepsvisser elektrische stroom om de aal te verlammen en op te scheppen. Daarbij wordt niet alleen de paling door de stroom getroffen maar alle vissen die in de buurt zijn. Ook de zeldzame en beschermde soorten, zoals de grote en de kleine modderkruiper, de rivierdonderpad en de bittervoorn. En dat kan leiden tot verwonding en sterfte. Het aggregaat dat de vissers gebruiken maakt veel lawaai. Door dit lawaai kunnen de zeldzame vogels uit het Zwarte Meer, zoals de grote karekiet, roerdomp en purperreiger, tijdens het broeden worden verstoord.
Beroep op Raad van State tegen afwijzing bezwaren
Omdat wij ons niet konden verenigen met de wijze waarop de provincie is omgegaan met onze bezwaren tegen de vergunning hebben wij in april 2013, samen met de Natuurvereniging IJsseldelta te Kampen, beroep aangetekend bij de Raad van State. Deze stelt in de uitspraak een jaar later dat de provincie de effecten van de elektrovisserij niet goed en volgens de regels van de Natuurbeschermingswet heeft uitgezocht. De Raad van State vond onze bezwaren daarom gegrond, vernietigde het besluit op onze bezwaren en schorste de vergunning. De provincie diende vervolgens aan de hand van een ‘passende beoordeling’ een nieuw besluit nemen over ons bezwaarschrift. Lees meer https://sites.google.com/site/nbcknnvzwolle/nieuwsberichten/prov-overijssel-trekt-stekker-uit-elektrovisserij